Sollicitatiegesprek

Heeft uw sollicitatiebrief zo veel succes gehad, dat men u eens persoonlijk wil spreken, dan is het verstandig dat u zich goed op het komende sollicitatiegesprek voorbereidt. Zo kunt u vooraf informatie vergaren over het bedrijf of de instelling waarbij u solliciteert. Ook over de functie waarvoor de vacature is, kunt u soms wat te weten komen.

Realiseert u zich altijd goed dat een sollicitatiegesprek er is om beide partijen de kans te geven elkaar te leren kennen. Dus beide partijen zullen met vragen willen komen. De vragen die u zelf wilt stellen, kunt u desgewenst opschrijven, en deze aantekeningen kunt u gedurende het gesprek raadplegen.

Op vragen van de kant van het bedrijf kunt u zich prepareren door de gegevens die u in uw brief en in uw curriculum vitae hebt vermeld, nog eens na te kijken. Ongetwijfeld komt men daarop terug. En algemene vragen als: ‘Vertelt u nog eens iets over uzelf, hebt u specifieke hobby’s, waar gaat uw belangstelling speciaal naar uit, waarom wilt u nou precies van baan veranderen worden bijna altijd gesteld, al is het alleen maar, om u eens iets langer aan het woord te laten zijn.

De selecteurs verwachten niet van u dat u al alles kunt en weet. U moet zich dus niet voordoen als een soort schaap met vijf poten. Benadruk uw sterke punten en zeg dat u, als het bedrijf dat van belang vindt, graag een cursus wilt volgen.

Reageren niet mogelijk