Stamboom

Wie een stamboom van zijn familie wil opmaken, moet niet lukraak allerlei gegevens gaan verzamelen van mensen die dezelfde naam hebben. Ook direct heel ver in de geschiedenis duiken heeft weinig zin. Begin met het verzamelen van gegevens over uw eigen gezin of over dat van uw ouders.

Het is vanaf het begin, maar ook gedurende de erna komende werkzaamheden, van belang dat u alles zo nauwkeurig mogelijk noteert. Hiervoor is een ringband het handigst. Wanneer u alle bladen daarin nwnmert, kunt u gemakkelijk van het ene naar het andere blad verwijzen. Als u bij het heden begint, kunt u voor alle gezinnen die voor uw stamboom van belang kunnen zijn, een ‘gezinsblad’ te maken. Die gezinsbladen kunt u dan weer combineren en tot een schematische stamboom verwerken, waarvan hieronder een voorbeeld.

Bronnen

Hoe komt u aan de gegevens? Dat zal voor iedereen weer anders in zijn werk gaan, maar u kunt beginnen eerst zo veel mogelijk mondelinge informatie in te winnen bij familieleden die nog in leven zijn. Wanneer u daarmee klaar bent, kunt u afschriften van geboorteaktes aanvragen. U moet zijn bij de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeente waar de betrokken persoon is geboren. De afgifte van dergelijke afschriften is overigens niet gratis!

Wanneer de betrokken persoon bij een kerkgenootschap was aangesloten, kunt u eventueel informeren bij het kerkbestuur of er in het kerkregister relevante gegevens te vinden zijn (te denken valt hierbij aan doop-, trouwen begraafregisters).

Hoe verder u in de geschiedenis teruggaat, des te moeilijker -maar ook boeiender -uw speurtochten worden. U zult ook steeds creatiever moeten worden om niet voor de hand liggende bronnen te ontdekken.

Wanneer u zich heel serieus in stamboomonderzoek wilt gaan verdiepen, of wanneer u denkt hulp nodig te hebben bij uw naspeuringen, kunt u het beste contact opnemen met het Centraal Bureau voor Genealogie in Den Haag. Daar kunt u informatiemateriaal krijgen of een afspraak maken om de archieven van dit bureau te mogen raadplegen.

Reageren niet mogelijk