Stikken

In de meeste gevallen van stikken zijn mond en neus van het slachtoffer afgesloten, zodat er geen adem gehaald kan worden. Verwijder het voorwerp dat de afsluiting veroorzaakt. Is dit een plastic zak, scheur die dan open.

Als het slachtoffer verstikt wordt door rook, bind dan, voor zelfbeschenning, een stevige, bij voorkeur natte doek voor neus en mond. Blijf zo laag mogelijk bij de grond om minder last te hebben van de rook. Trek het slachtoffer zo snel mogelijk naar een veilige plaats. Laat geen deuren en ramen openstaan om het brandgevaar niet te verhogen. Behandel het slachtoffer alsof hij door gas vergiftigd was. Dien zo nodig kunstmatige ademhaling toe.

Reageren niet mogelijk