Stockholm

Stockholm heeft een ietwat ongewone ligging. De Zweedse hoofdstad is gelegen aan een uitloper van het Malarmeer. Dat meer is ongeveer 110 kilometer lang en telt talloze inhammen, baaien en eilandjes. Door een aantal kanalen is het meer verbonden met de nabijgelegen Oostzee. Stockholm ligt deels op het vasteland, deels op een paar eilandjes tussen de Oostzee en het Malarmeer. Er stroomt een groot aantal waterwegen door de stad en in dit opzicht is Stockholm wel een beetje te vergelijken met Venetie. Het oudste deel van destad ligt op het eiland Stadsholmen. Het nieuwere deel van de stad is om dat eiland heen gegroeid. Stockholm is een havenstad van grote betekenis ondanks het feit dat de haven drie maanden per jaar ontoegankelijk is door het ijs van de Oostzee. Er zijn in de stad veel industrieen, varierend van ma-chinefabrieken tot textielindustrie en van scheepsbouw tot voedingsindustrie. Desondanks is Stockholm allesbehalve een opeenstapeling van grijze en grauwe fabrieksgebouwen, rookuitbrakende fabrieksschoorstenen en almaar dezelfde flatgebouwen, zoals we dat van vele andere Europese fabriekssteden wel kennen.

De Zweden zijn erin geslaagd om de kwalijke verschijnsels die de industrie meestal met zich meebrengt naar de achtergrond te dringen. Stockholm beschikt over uitgebreide groenvoorzieningen, pleinen, tuinen, parken en sportvelden.

De stad is tevens een belangrijk onderwijscentrum en heeft een militaire academie.

Beknopte  geschiedenis:   Stockholm   is  omstreeks   1255 gesticht. Een middeleeuwse hoge beambte, Birger Jarl, bouwde op het eiland Stadsholmen een fort als bescherming tegen de zeerovers uit de Oostzee.

Reageren niet mogelijk