Tafelschikking

Bij een ontspannen etentje hoeft de tafelschikking meestal niet zo strak geregeld te worden. Het is altijd prettig dames en heren zo veel mogelijk om en om plaats te laten nemen. Maar er zijn regels voor de tafelschikking; ze zijn als volgt.
Gastvrouwen gastheer zitten bij een officiële maaltijd meestal aan de korte zijden van een langwerpige tafel tegenover elkaar. Een andere mogelijkheid is dat de gastvrouw plaatsneemt in het midden van de lange zijde van de tafel, en de gastheer aan het korte hoofdeinde. De voornaamste vrouwelijke gast wordt rechts van de gastheer geplaatst als zijn tafeldame, de daaropvolgende voorname vrouwelijke gast links van hem. De voornaamste mannelijke gast zit links van de gastvrouw als haar tafelheer, de daaropvolgende voorname mannelijke gast rechts van haar. In het algemeen is een gast van hogere leeftijd voornamer dan een jongere, zelfs wanneer deze laatste een hogere maatschappelijke positie heeft. Zijn er speciale eregasten, dan spreekt het vanzelf dat deze de voornaamste gasten zijn. Vormen deze eregasten een echtpaar, dan zitten zij naast elkaar; dit geldt ook wanneer gastvrouwen gastheer de hoofdpersonen zijn bij de maaltijd. De eregasten zitten bij een langwerpige tafel in het midden van een van de lange zijden.
Voor het begin van het diner moet de gastheer -op een weinig opvallende wijze -de mannelijke gasten meedelen wie zij als tafeldame hebben, met het verzoek deze dame naar de tafel te geleiden. Geschreven naamkaartjes van de gasten worden op de betreffende plaats op de servetten gelegd.

Reageren niet mogelijk