Anagrammen

Een anagram is een woord dat gevormd is uit letters van een gegeven woord, bijv. Roma -Amor. Een bijzondere vorm ervan is dit woordspel, dat wordt gespeeld met 2 tot 8 personen. Er zijn zo’n 200 letterblokjes nodig (eventueel van een scrabblespel). U kunt de letters ook zelf maken van dik karton.

Het aantal blokjes dat van iedere letter nodig is, hangt samen met het meer of minder voorkomen van de betrokken letter in de Nederlandse taal. U zou goed de volgende aantallen kunnen aanhouden: (more…)