Angstgevoelens – voorkomen en genezen

Onder angst verstaat men gevoel van onzekerheid, zorg of vrees. Iedereen heeft er wel eens last van. Meestal zijn het volkomen normale reacties die zelfs een stimulans kunnen zijn om een moeilijke taak goed te vervullen. Er zijn echter bepaalde soorten angstgevoelens, waarbij medische hulp gewenst of noodzakelijk is. De verschijnselen van angst zijn velerlei. Lusteloosheid, zwakte en vermoeidheid komen vaak voor evenals hoofdpijn, gespannenheid, zenuwachtigheid, geprikkeldheid, slapeloosheid en duizeligheid. Vooral ‘s avonds kan men neerslachtig zijn. Sommigen hebben onverklaarbare pijnen in borst, buik of rug. Anderen hebben last van misselijkheid, braken, diarree en veel urineren. (more…)