AOW – Algemene Ouderdomswet

Iedere ingezetene van Nederland is verplicht verzekerd volgens de Algemene Ouderdomswet. U heeft recht op een staatspensioen als u 65 bent, maar bent tot die leeftijd ook premieplichtig over alle gewerkte jaren vanaf uw 15de. Wie gedurende een bepaalde periode geen AOW heeft betaald, bijv. omdat hij in het buitenland verbleef, krijgt geen volledig pensioen. Er wordt per niet verzekerd jaar een korting van 2% toegepast.

Premie
De premie die voor de AOW verzekering moet worden betaald is een bepaald percentage van het inkomen. Voor het inkomen is een maximum vastgesteld. Het percentage wordt geregeld aangepast. Wie in loondienst werkt, draagt de premie niet zelf af; het wordt ingehouden op het loon. Bij niet-werknemers wordt de premie geheven door middel van een aanslag van de belastingdienst. Premieplicht bestaat tot het 65ste jaar. (more…)