Arbitrage

Als u met iemand een geschil heeft, kunt u dit aan de rechter voorleggen. Omdat rechterlijke procedures vaak lang duren, worden soms ook wel arbiters om een oordeel gevraagd. Dit kan alleen als het geschil de openbare orde niet raakt. (more…)