Veilingen

Kopen of verkopen bij een veiling brengt risico’s met zich mee die men bij gewone koop en verkoop meestal niet loopt. Zo kan de koper de kwaliteit van het aangebodene vaak slecht beoordelen, terwijl de verkoper maar moet afwachten welke prijs hij voor zijn goed krijgt (hij kan overigens wel een geheime minimumprijs bedingen). Anderzijds heeft de verkoper het voordeel dat hij niet zelf een koper hoeft te zoeken en er mee moet onderhandelen, terwijl de koper soms voordelig uit kan zijn.
(more…)