Babynamen D

Dafne
Het Griekse woord ‘daphne’ betekent ‘laurier’. in de Griekse mythologie was Dafne een nimf die bemind werd door Apollo. Vooral onder invloed van de literatuur kent de naam een vrij grote verspreiding in angelsaksische landen.

Dagmar
Een oude Germaanse naam die ‘beroemd als de dag’ betekent en die vooral in de Scandinavische landen veel voorkomt. De verkorte vorm Dag kan ook zijn afgeleid van Dagobert.

Daisy
Deze Engelse naam, die ‘madeliefje’ betekent, is een vleivorm van Margaret of in het Nederlands ‘Margriet’.

Dalia
Ook de dalia is een bloem, en als voornaam beslist even mooi als Daisy of Margriet!
(more…)

Babynamen C

Camille
Vrouwelijke vorm van Camillus.

Camillus
Deze naam is Waarschijnlijk van Etruskische oorsprong, maar er kan ook een verband zijn met het Griekse ‘gamelios = behorend bij het huwelijk’. Vooral in Belgie is de vorm Camiel lange tijd vrij populair geweest.
Varianten: Camiel Miel.

Candida
Een van het Latijn stammende naam die ‘sneeuwwit, vlekkeloos betekent. Zowel Voltaire als Shaw hebben er een ‘literaire’ naam van gemaakt.

Carla
Een van de vele vrouwelijke vormen van Karel.
Varianten: Garlotta Carole Carolientje
Carolina Carry Charlene Charlotte Karlien Lien Lola Lotte Lotfcie.

Carmen
Deze typisch Spaanse naam betekent ‘geboren op de feestdag van Onze Vrouwe van de Karmel’. De Karmel, waarnaar de orde van de karmelieten is genoemd, is een berg tussen Galilea en Samaria. in de Vere-nigde Staten is vooral de vorm Carmella vrij populair.

(more…)

Babynamen B

Baafje
Vrouwelijke vorm van Bavo.

Barbara
Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘barbaros = vreemd, buitenlands’. De heilige Barbara was een martelares die volgens de leğende door haar vader in een tören werd opgesloten. De naam kent tal van verkortingen en vleivormen in diverse talen.

Barend
De naam Barend is oorspronkelijk afgeleid van Bernhard, maar is reeds zo lang ingeburgerd dat hij als een zelfstandige naam wordt beschouwd.

Barry
Deze naam zou zijn oorsprong vinden in de oude Ierse naam ‘Bearrach = goede schutter’. in het Nederlands zou het ook een vleivorm kunnen zijn van namen die beginnen met bart.

(more…)

Babynamen A

Aafje
Vrouwelijke vorm van Ave. Varianten: Aafke Afina Avelien.

Aâron
Hebreeuwse naam die ‘de verlichte’ betekent. De naam is vooral in joodse kringen in gebruik, Ook Aran geschreven.

Abel
Een bijbelse naam met als betekenis ‘de vergankelijke’.

Abraham
Een Hebreeuwse naam die ‘de vader van een menigte volken betekent. De oorspronkelijke vorm van de naam was Abram, wat ‘de vader is verheven’ betekent. De verkorte vorm Bram is sinds een tiental jaar vrij populair geworden.

Adam
De stamvader van het menselijke geslacht zal wel aan niemand hoeven te worden voorgesteld. De naam is van Hebreeuvvse oorsprong en betekent ‘mens’. (more…)

  • Pagina 2 van 2
  • <
  • 1
  • 2