Het leggen van betonpaden en betonnen oprijlanen

De dikte van een betonpad of een betonnen oprijlaan varieert met de ondergrond: op zandgrond van 5 (pad) tot 10 cm (oprijlaan), op kleien veengrond van 7,5 tot 10 cm. Voor het berekenen van de benodigde hoeveelheid. op het gemeentehuis naar eventuele vergunningen. Bestel zonodig tijdig kant-en-klaarbeton en zorg op de leverdag voor een paar helpers. (more…)