Bloedneus behandeling

Ofschoon niet prettig, is een bloedneus zelden gevaarlijk. De dunne haarvaatjes in de neus zijn nogal kwetsbaar en kunnen springen. Dikwijls treedt de bloeding spontaan op, maar het verschijnsel kan ook het gevolg zijn van een verkoudheid, neuspeuteren, krachtig snuiten of niezen. (more…)