Brancards – Improviseren met stokken en jassen

Iemand die ernstig gewond is, mag uitsluitend vervoerd worden als dat dringend noodzakelijk is; bijvoorbeeld als het slachtoffer in de buurt van een brand of een gaslek ligt. Ook als zijn toestand zodanig is dat behandeling in een ziekenhuis nodig is, zal de gewonde vervoerd moeten worden. Als de situatie het toelaat, moet u echter altijd proberen te wachten tot er deskundige hulp ter plekke aanwezig is. Ondeskundig vervoer kan bijzonder ernstige gevolgen hebben en kan in sommige gevallen zelfs dodelijk zijn. (more…)