Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?

Wat is codicil en in welke gevallen mogelijk?
Als u wilt dat na uw dood bepaalde zaken anders worden geregeld dan de wet voorschrijft, kunt u dit vastleggen in een testament een codicil. Het verschil is dat aan een testament een notaris te pas moet komen en dat u met een codicil slechts een aantal, vast omschreven zaken kunt regelen. (more…)