Depressie

Depressie is een toestand van neerslachtigheid die de meeste mensen wel eens hebben meegemaakt, maar die een ziekte wordt als het langdurig of hevig is. De patiënt is niet geïnteresseerd in het dagelijkse leven, mist het gevoel voor eigenwaarde en levert slechte werkprestaties. Huilbuien komen vaak voor evenals verlies van eetlust. Het geheugen wordt minder en men heeft last van slaapstoornissen. In ernstige gevallen kan er een neiging tot zelfmoord optreden. (more…)