Bloedingen

Hoewel uitwendige bloedingen verontrustend en gevaarlijk kunnen zijn, hebben ze zelden een dodelijke afloop als de verwonding snel behandeld wordt. Leg het slachtoffer neer en verwijder de kleding in de buurt van de wond als dit tenminste geen tijd kost of pijn doet. Druk op de wond met iets dat absorbeert of desnoods met de blote handen, tenzij er een splinter of iets anders in de wond zit. Til vervolgens, als dit mogelijk is, het gewonde lichaamsdeel op zodat het hoger komt te liggen dan het hart. Leg een steriel verband aan als de bloeding opgehouden is. Sijpelt het bloed door het verband heen, haal het er dan niet af, maar leg er nog een verband overheen. Houd het gewonde lichaamsdeel onbeweeglijk op uw knie en let er op dat het bloed niet meer door het verband komt. Houd het verband op zijn plaats. Gebruik hiervoor bijv. een sjaal. Zorg ervoor dat het slachtoffer zich zo min mogelijk beweegt. Geef geen eten of drinken. Roep snel medische hulp in. Laat het slachtoffer niet te lang alleen. Controleer regelmatig de polsslag en de ademhaling en stel de patiënt zoveel mogelijk op zijn gemak.

Verhoogde bloeddruk – Voorkomen en genezen

Bij een verhoogde bloeddruk, hypertensie genaamd, zijn er vaak geen duidelijke verschijnselen. De afwijking wordt doorgaans ontdekt als de patiënt om andere redenen wordt onderzocht.
Er zijn erfelijke en milieu-oorzaken. Het gebruik van teveel zout verhoogt de druk evenals een te hoog lichaamsgewicht, zwaar alcoholgebruik, roken en het gebruik van de anti-conceptiepil. In zeldzame gevallen kan een nierziekte de oorzaak zijn. In de meeste oorzaken liggen meteen de maatregelen ter voorkoming: minder roken, minder drinken, zorgen dat het lichaamsgewicht afneemt. Verminder de lichamelijke inspanning alleen als de dokter dat adviseert. (more…)

Bloedarmoede – voorkomen en oorzaken

De voornaamste oorzaak: tekort aan ijzer
Bloedarmoede kan in vele vormen voorkomen. De meest bekende wordt veroorzaakt door een tekort aan ijzer. Men is vermoeid, kortademig of duizelig. Sommige patiënten lijden aan een verstoord gezichtsvermogen, hoofdpijn, slapeloosheid of hartkloppingen. De patiënt kan bleek zien in geen trek hebben. In ernstige gevallen heeft men last van gezwollen enkels. Oudere patiënten kunnen pijn in de borst hebben. Bij de hierboven omschreven sympoomen moet men een dokter raadplegen. (more…)

Verschijnselen en oorzaken van Astma

Bij een astma-aanval heeft de patiënt last van hoesten, piepende ademhaling en benauwdheid, meer bij het indan het uitademen. Dikwijls ontstaat er een lichtelijk blauwgekleurde huid. De pols versnelt tot meer dan 90. Bij het inademen worden de onderste ribben ingetrokken.

De oorzaken van astma kunnen velerlei zijn. Een infectie van de ademhalingswegen kan tot ontsteking van de bronchiën leiden. Allergie voor bepaalde stoffen kan de reden zijn of psychische problemen, bijvoorbeeld angst, opwinding of schrik. Nachtelijke aanvallen van benauwdheid bij kinderen kunnen ontstaan door de aanwezigheid van huismijt, huisdieren of veren in het kussen of dekbed. (more…)

Voorkomen en behandelen van allergie

Allergie is een ongewenste afweerreactie van het lichaam en vormt een onderdeel van een op zich biologisch uiterst zinvol verdedigingsmechanisme tegen binnendringende microorganismen. Bij veel mensen treedt dit mechanisme alleen in werking tegen stoffen die normaal geen reactie oproepen, maar bij een allergiepatiënt wel. Stoffen die een allergische reactie veroorzaken noemt men antigenen en allergenen. Hieronder vallen medicijnen, stuifmeel, dierenhaar , afscheidingsprodukten van de huisstofmijt en verschillende voedingsmiddelen. Als antigenen het orgaan zijn binnengedrongen verbinden zij zich chemisch met de antilichamen. Afhankelijk van het soort allergie ontstaat dan de daarbij behorende reactie. (more…)