Handelingsbekwaamheid van minderjarigen

Een minderjarige geldt voor de wet als handelingsonbekwaam. Dit houdt in dat hij geen overeenkomsten mag afsluiten: dit moet zijn wettelijke vertegenwoordiger (meestal zijn vader) voor hem doen. Op grond van deze bepaling in de wet kunt u de rechter vragen een overeenkomst te vernietigen die uw minderjarig kind met iemand is aangegaan.
Op deze algemene regel zijn enkele uitzonderingen. Zo mag een minderjarige die van zijn wettelijke vertegenwoordiger geld ontvangt voor zijn levensonderhoud en studie dit in overeenstemming met dit doel uitgeven. Koopt hij er andere zaken voor, bijvoorbeeld een piano, dan kan de wettelijke vertegenwoordiger de rechter vragen de overeenkomst te vernietigen. (more…)