Hoesten – Oorzaken en remedies

Hoesten is een beschermende reflex waardoor de longen gereinigd worden van overbodig slijm of ingeademde stoffen. Er zijn vele ongevaarlijke, maar ook meer ernstige oorzaken aan te wijzen.

Een hese of pijnlijke hoest kan veroorzaakt worden door pseudo kroep of een ontsteking aan strottehoofd of luchtpijp. Als er sprake is van kinkhoest hoort men het ‘hijgen’ altijd bij het inademen na een hoestaanval. (more…)