Astrologie en horoscopen

Mensen die astrologie beoefenen of erin geloven, denken dat er een verband bestaat tussen de beweging van de hemellichamen en de dagelijkse gebeurtenissen op aarde. Uit de stand van de planeten ten opzichte van de sterrenhemel bij iemands geboorte meent men voorspellingen te kun nen doen over iemands levensloop. (more…)