Ingezonden brieven

Het kan voorkomen dat u op een artikel in een krant of tijdschrift wilt reageren. Bijvoorbeeld wanneer u zich gekwetst voelt, wanneer u iets gelezen hebt waarvan u meent dat het pertinent onwaar is, of juist wanneer u het met iets zo grondig eens bent, dat u daaraan uiting wilt geven. Ook actuele gebeurtenissen zijn voor velen aanleiding hun mening in de vorm van een ingezonden brief te spuien. Al dit soort reacties kunt u kwijt in rubrieken als ‘Ingezonden stukken’, ‘
Brieven van lezers’ of ‘Uw mening’.
U moet er echter wel aan denken dat uw brief geweigerd kan worden; redacties zijn autonoom en beslissen zèlf wat wel en niet geplaatst gaat worden. Daar hebben ze diverse redenen voor: ze vinden uw briefte kort of te lang, er wordt al zoveel over dat onderwerp ingestuurd dat ze moeten selecteren, ze zijn het niet eens met de (politieke of maatschappelijke) teneur van uw schrijven, enzovoort. (more…)