Het filesysteem bij Linux

Directories

In UNIX worden directories aangewend om de files systematisch op te slaan. Een directory bevat een groep van files, en/of directories. Elke gebruiker heeft een eigen directory, zodat deze niet bang hoeft te zijn dat zijn bestand door een andere gebruiker overschreven zal worden, als deze eenzelfde naam aan zijn bestand geeft. Een file is door zijn pad en zijn naam gedefinieerd. De commando’s die door de gebruiker gegeven worden, werken in principe alleen in de eigen directory en op de eigen files. (more…)

UNIX aspecten uitloggen

Als een gebruiker met zijn werkzaamheden wil stoppen moet hij dit kenbaar maken. Een terminal ingelogd laten is uit den boze; wie wil zijn files laten vernietigen? Door het intypen van ^d (= end of file) weet de Shell dat er geen invoer meer komt en het Shell programma stopt. (more…)