Bestrijding van Bladluizen

Groene, zwarte of geelroze insekten met lange poten, die soms gevleugeld zijn en zich voeden met plantesappen. Ze zijn niet alleen schadelijk wegens hun voedingsgewoonten, maar ook omdat zich op hun suikerbevattende uitwerpselen gemakkelijk roetdauwschimmels vestigen. Bij ernstige aantasting ontstaan bij de plant misvormingen en groeistoornissen. (more…)