Metselspecie

Metselspecie is samengesteld uit portlandcement voor het verband, kalk voor de verwerkbaarheid en zand voor de stevigheid. Maak nooit méér specie aan dan in 1 uur verwerkt kan worden; daarna is het mengsel niet meer te gebruiken.

Voor een klein karweitje is het gemakkelijker een kant-en-klaar mengsel te kopen waaraan (volgens de bijgevoegde gebruiksaanwijzing) alleen nog maar water hoeft te worden toegevoegd. Voor grotere projekten, zoals het aanleggen van een bakstenen barbecue, is het goedkoper een mengsel van alleen maar cement en kalk aan te schaffen. Vermeng het met schoon metselzand in een verhouding van 1 deel cement/kalkmengsel op 3 delen zand. Ook is het mogelijk portlandcement, kalk en zand afwnderlijk te kopen en het te mengen in een verhouding 1 : 1 : 6. Al deze mengsels kunnen met speciale pigmenten gekleurd worden. (more…)