Milieubescherming

Bescherming van het milieu wordt vaak gezien als een verantwoordelijkheid van de overheid, maar u kunt er zelf ook een bijdrage toe leveren. In de eerste plaats is het nodig dat u zich op dit gebied oriĆ«nteert. Er zijn talloze instellingen werkzaam op het gebied van de milieubescherming waarbij u zich kunt aansluiten, zoals de Vereniging tot het Behoud van Natuurmonumenten in Nederland, de Provinciale Landschappen, Greenpeace, de Landelijke Vereniging tot het Behoud van de Waddenzee en nog vele andere. (more…)