Moestuin – Het zelf kweken van groenten

Een moestuin moet een lichte, luchtige standplaats met volop zon hebben, zonder schaduw van bomen of schuren. Omdat geregeld moet worden gesproeid, is de nabijheid van een kraan onmisbaar. Eén verhard pad door het midden is voldoende; de zijpaden kunnen door aantrappen van de grond worden aangelegd; bij een andere indeling kunnen ze dan weer ongedaan worden gemaakt. (more…)