Morsen betekenis

Verwijder op kleding gemorste druppels van een bestrijdingsmiddel zo snel mogelijk en houd bespatte huidgedeelten langdurig onder stromend water. Gebruik zaagsel of zand voor het opzuigen van gemorst vloeibaar bestrijdingsmiddel. (more…)