Museum Amstelkring Amsterdam

Na de Alteratie (het protestant worden van Amsterdam in 1578) waren de katholieken gedwongen hun religieuze bijeenkomsten in het geheim in een kamer, op een zolder of in een schüur te houden. in 1661 begon Jan Hartman met de bouw van een grachtenpand aan de Oude Zijds Voorburgwal en twee belendende huisjes in de Heintje Hoecksteeg. De gezamenlijke zolders van deze drie huizen liet hij als katholieke kerk inrichten. Deze kerk is een van de best bewaard gebleven schuilkerken in ons land.

(more…)

Kasteel Ammersoyen Ammerzoden

Kasteel Ammerzoden, met zijn vier ronde torens op de hoeken van een vrijwel vierkant complex rondom een binnenplaats, behoort met het Muiderslot tot de beste voor-beelden van een middeleeuwse burcht. in 1590 werd het kasteel door brand ernstig beschadigd; hierbij kwam de slotheer, Joris van Arkel, om het leven. in opdracht van diens zoon werd het kasteel in de 17e eeuw herbouwd. Het geslacht Van Arkel heeft er tot het einde van die eeuw gewoond. in 1875 werd er een Clarissenklooster gehuisvest. Na de Tweede wereldoorlog kwam het kasteel in bezit van de Stichting Vrienden van de Geldersche Kastelen, die het grondig liet restaureren. in de zijvleugels van het kasteel is thans het gemeentehuis gevestigd. De achter-vleugel is als museum ingericht. in twee zalen op de bovenverdieping bevindt zich een expositie van voor-vrerpen uit de 14e tot de 19e eeuw, die bij het opnieuw uitgraven van de slotgracht te voorschijn zijn gekomen. Men vindt er o.a. aarde-werk, bronzen vaatvrerk, eetgerei en glas. Andere zalen in de achter-vleugel zijn ingericht met antieke meubelen en schilderijen. in het onderhuis is een taveerne voor bezoekers van het kasteel.

(more…)

Het Poppenhuis Amstelveen

Het museum is voortgekomen uit een klein bedrijf waar klederdrachtpoppen zeer zorgvuldig van authentieke kleding worden voor-zien. Er zijn ruim honderdtwintig verschillende Nederlandse klederdrachtpoppen te| bezichtigen. Daarnaast is er een verzameling te zien van meef dan driehonderd antieke poppen, ingeriehte poppen-huizen, keukens, winkeltjes en speeldozen.

(more…)

Aemstelle Amstelveen

Naast de wisselende tentoonstellingen van hedendaagse Nederlandse kunst biedt Aemstelle onderdak aan een permanente collectie die betrekking heeft op de geschiedenis van Nieuvrer-Amstel. Deze collectie omvat o.a. prenten, topografische kaarten, turfstekersgerei, Amstel-porselein en andere oudheidkundige voorwerpen. (more…)

Historische Verzameling Gavalerie Amersfoort

De Historische Verzameling Cavalerie is ondergebracht in een kelderruimte van de Bernhardkazerne. Het accent van de collectie ligt op de geschiedenis van de Nederlandse cavalerie gedurende de periode 1813-1940. Zo is er de overgang te zien van het kleurrijke I9e-eeuwse uniform naar het veldgrijs en van de ruitersabel naar de mitrailleur. Een manschappenkrib met toebehoren herinnert aan het huzarenleven rond 1920. Verder is er documentatie-materiaal bijeengebracht, waaronder foto’s, prenten en schilderijen. Op het terrein rond het gebouw staan oude pantserwagens en tanks opgesteld.

(more…)

Dierenpark Amersfoort

Het dierenpark werd in 1948 door particulieren opgericht. Thans is er een grote verzameling in- en uitheemse dreren te bezichtigen, waaronder beren, zebra’s, chimpansees, jachtluipaarden, oiifanten, leeuwen, tijgers en vogels uit aile werelddelen. Een treintje, de bereboemel, leidt de bezoeker langs de belangrijkste dierenverblijven. Er zijn speeltuinen, een kinderboerderij en een restaurant. (more…)

Stichting De Armen de Poth Amersfoort

In de 15e eeuw beheerden de Heilige Geest- of Potbroeders een gasthuis en deelden voedsel uit aan de ‘huyssittende armen’. Deze voedsel-uitdelingen, ‘de poth uytdragen’, bezorgden de broeders hun embleem: de driepotige kookpot. Op hetzelfde terrein stond ook het pesthuis, waar de klooster-gemeenschap van de Celzusteren de zieken verzorgde. Voor de wel-gestelde pestlijders werden aparte huisjes gebouwd.

(more…)

Museum Flehite Amersfoort

In 1878 werd de Oudheidkundige Vereniging Flehite opgericht. Het doel van deze vereniging was en is het bevorderen van de kennis over de streek rondom Amersfoort (die vroeger de gouw Flehite of Flethite werd genoemd), önder meer door de instandhouding van een museum. De collectie heeft een duidelijk streekkarakter, met voorwerpen op het gebied van kunst, kunstnijverheid en folklore. in een zaal wordt aan de hand van voorwerpen, afbeeldingen en teksten een overzicht gegeven van het leven en werken in Oost-Utrecht in de prehistorie, de Romeinse en de Merovingische tijd. Een hele verdieping is gewijd aan de geschiedenis van Amersfoort in de periode 1200-1815, met o.a. een grote maquette van de binnenstad met een toelichting op de vyordings-geschiedenis, een deel van de oude stadsgalg en zilveren gebruiks-voorwerpen. Er is een speciale verzameling bijeengebracht die betrekking heeft op Johan van Oldenbarnevelt, een Amersfoorter van geboorte: door hem onder-tekende oorkonden, kostbare curiosa, etsen en gravurs
Uit de 18e eeuw worden o.a. glaswerk, porselein en wapens getoond. De 19e eeuw is vertegenwoordigd met voorwerpen op het gebied van kunstnijverheid en folklore; zo zijn er o.a. een apothekersinventaris, speelgoed, glas, porselein en koperwerk te zien. Regelmatig worden in het museum wisselende exposities gehouden. (more…)

Oudheidkundig Streekmuseum Alphen NB

In een voormalig Nederlands hervormd kerkje uit het begin van de 19e eeuw zijn archeologische voorwerpen te bezichtigen die in en rond Alphen uit de grond zijn gekomen. Uit de prehistorie zijn er o.a. pijl-punten, stenen bijlen en urnen te zien. Daarnaast vindt men er verschillende voorwerpen uit de Romeinse tijd en een verzameling grafvondsten uit de vroege middeleeuwen. (more…)

Kasteel Amerongen

Het huidige kasteel Amerongen werd gebouwd in de jaren 1674-1680, nadat het oude middeleeuwse slot door het Franse leger in 1572 was bezet en vefvolgens in brand gestoken. Een van de torens, de oude donjon, bleef gespaard en werd in de linker-achterkant van het nieuwe kasteel opgenomen.
De inrichting van het kasteel is door de eeuwen heen zo veel mogelijk intact gelaten. Met name de laatste bevroner van het kasteel, graaf Bentinck (1857-1940), heeft er zich op toegelegd het authentieke karakter te bewaren. Op zijn aanwijzingen werden o.a. de eetzaal en de gobelin-zaal door de architect P.J.H.Cuypers in i8e-eeuwse stijl ontworpen. De verschillende vertrekken, o.a. de hal, de bibliotheek, de grote zaal, de gobelinkamer, de lange gang en de bovengalerij, zijn ingericht met antieke meubelen, schilderijen, portretten, aardewerk, zilver en wandtapijten. Het park is voor het publiek open-gesteld. (more…)

Natuurmuseum Ameland

In dit bescheiden natuurhistorisch museum is een collectie bijeengebracht, waarin de nadruk ligt op net dierenleven op en rondom de Waddeneilanden. Er zijn o.a. geprepareerde vogels, vlinders, zee-en zoogdieren, zee-aquaria met dieren uit de Noordzee en enkele duindiorama’s te zien. (more…)

Sorgdragershuis Ameland (Stichting De Ouwe Polle-Ameland)

De Stichting De Ouwe Polle-Ameland werd in 1957 opgericht met het doel de eigen aard van het eiland en zijn bevroners voor de toekonist te bewaren. Hiertoe werd o.a. een oudheidkamer ingericht in-een 18e-eeuwse commandeursvroning, de voormalige woning van de familie Sorgdrager. Te bezichtigen is o.a. een stijlkamer met betegelde wanden, een bedschot met bedsteden, een Amelandse kast, klaptafels en ander meubilair. in andere vertrekken zijn vitrines ingericht met voorwerpen die vroeger in het dagelijks leven gebruikt werden en enkele curiosa, zoals een kinderkajak die door walvisvaarders ooit mee naar Ameland is genomen. Jn een aangrenzende boerderij zal na de restauratie een expositie van land-bouwwerktuigen te bezichtigen zijn. (more…)

Schaatsmuseum Lambert Melisz Alkmaar

Het museum is gevestigd in molen De Eendragt, een watermolen uit 1771. Lambert Melisz, naar wie het museum is genoemd, zou in 1572 op de schaats, zijn moeder op een sleetje voortduwend, van Westzaan naar Hoorn zijn gevlucht voor de Spanjaarden.
De collectie, die de ronde binnenmuur van de molen voor het grootste deel bedekt, omvat ruim 500 paar schaatsen uit verschillende Europese landen, vanaf 1700 tot heden. Daarnaast zijn er sleetjes en afbeeldingen van ijsvermaak te zien.

(more…)

Museum voor Heemkunde Almelo

De Stichting Museum voor Heemkunde Almelo, die in 1975 werd opgericht, stelt zich ten doel al datgene te verzamelen dat betrekking heeft op de geschiedenis van de stad Almelo en omgeving, de ‘heerlijkheid Almelo’. Het museum is gevestigd in de bovenzaal van de voormalige Waag, een gebouw in oud-Hollandse stijluit 1913.

(more…)

Stedelijk Museum Alkmaar

De ‘Vereeniging ter viering van den gedenkdag van Alkmaars ontzet’ heeft in 1871 de basis gelegd voor dit museum, dat in 1968 in het gerestaureerde gebouw van de St. Sebastiaansschutterij zijn definitieve behuizing vond.
Het karakter van de collectie wordt voor een groot deel bepaald door de voorgeschiedenis van het museum en van het gebouw. De gebeurtenissen rond Alkmaar tijdens het beleg door het Spaanse leger in 1573 worden getoond aan de hand van schilderijen, voorwerpen, wapens en een maquette.

(more…)