Heemkamer Berthold van Heessel (Aarle-Rixtel NB)

Sinds 1977 is de collectie van de Heemkamer te bezichtigen in het gemeenschapshuis De Aar. Zij bestaat o.a. uit een verzameling 19e- en 20e-eeuwse klokken van de klökkengieterij en fabriek van torenuurwerken Petit & Fritsen, voorwerpen op het gebied van het godsdienstig leven – waaronder processievaandels, kerkelijke gewaden en bidprentjes -, boerengereedschappen, oude meubelen, schilderijen en oude foto’s.

(more…)

Gemeentelijk Archeologisch Museum – Aardenburg

Bij opgravingen door de Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodem-onderzoek is in Aardenburg zoveel materiaal naar boven gekomen dat de gemeente besloot een representatief gedeelte ervan in een museum önder te brengen.

Vondsten uit de middensteentijd, zoals vuurstenen pijlpuntjes en krabbetjes, hebben aangetoond dat er  5000 v.C. in deze streek al van menselijke bevroning, waarschijnlijk rondtrekkende rendierjagers, sprake was.

Wanneer de Romeinen zich hier werkelijk hebben gevestigd weet men nog niet nauwkeurig, maar uit de opgravingen is wel gebleken dat er tussen 300-700 n.c. veel Romeins aardewerk in gebruik was. Ook zijn de fundamenten van een Romeins castellum blootgelegd. Een reconstructie van de vroegere toestand wordt bemoeilijkt doordat Aardenburg in de middeleeuwen enige malen werd verwoest en voor de wederopbouw ook de fundamenten van de Romeinse gebouwen werden gebruikt. (more…)

Frerikshuus – Aalten

De Vereniging Oudheidkamer Aalten werd in 1928 opgericht met het doel ‘de historische band van ons volk aan het verleden te versterken en te bewaren door het verzamelen van oudheidkundige voorwerpen… in 1976 kon na een uitvoerige restauratie het Frerikshuus betrokken worden, een pand uit het begin van de 19e eeuw, genoemd naar de generaties Freriks die er tot 1924 hebben gewoond. (more…)