Programmeertaal PHP

PHP is een scripttaal, die bedoeld is om op webservers dynamische webpagina’s te creëren. PHP is in 1994 ontworpen door Rasmus Lerdorf. Destijds was de taal duidelijk geïnspireerd door Larry Walls Perl.
Aanvankelijk stonden de letters PHP voor Personal Home Page (de volledige naam van de software was Personal Home Page/Forms Interpreter, PHP/FI). Sinds PHP 3.0 is de betekenis een recursief acroniem geworden: “PHP: Hypertext Preprocessor”. Deze naam geeft aan waar de taal meestal voor gebruikt wordt: informatie verwerken tot hypertext (meestal HTML en XHTML). (more…)