Reisverslag Portugal

PortugalOp een dag kreeg een groep vakantiegangers genoeg van de Spaanse costa ‘s waar ze moesten vechten voor een ligstoel. Ook kwamen ze altijd hun buren, waar ze toch al zo’n hekel aan hadden, in dezelfde bars tegen. ‘Weetje wat’, dachten ze, ‘we gaan een land verderop. Naar Portugal. Onbedorven stranden, geen hoogbouw langs de kust en de buren kunnen het niet betalen omdat het veel duurder is dan een Spaans appartementje.’ De Portugezen hadden allang op die kans gewacht. Ze hadden met een scheef oog de ontwikkelingen aan de Spaanse kust gadegeslagen en waren tot de conclusie gekomen dat ze die drommen strandgangers die zo goedkoop mogelijk van de zon wilden profiteren, konden missen als kiespijn. Even kwam de klad in die exclusieve gedachtengang toen zowel Angola als de dictatuur werden losgelaten, maar het duurde niet lang of de trouwe Algarve bezoekers waren over hun schrik heen en kozen weer als van ouds Portugal. Slechts weinigen bezoeken het land Portugal.

(more…)

Reisverslag Frankrijk

Tot voor kort kon je je als vakantieganger maar in één streek van Frankrijk vertonen: de Dordogne. Iedereen die zich maar een beetje Frankrijkkenner waande en geen bezwaar tegen knoflook had, trok daarheen om met jubelende verhalen over het zuivere, ongerepte plattelandsleven terug te keren. Ik geloof dat de Dordogne er een stevige concurrent heeft bijgekregen met de ontdekking van de Ardèche. Vooral omdat de Ardèche nog niet zo lijdt onder die verwoestende stromen van kampeerders en pensiongangers. Oh ja, je vindt er heus wel Nederlanders, maar waar niet in Frankrijk. De nieuwste rage is het kopen en opknappen van een authentieke maar zeer vervallen boerderij, en er ‘s zomers in te gaan wonen, De 260 Nederlanders die zich daarmee bezighouden zul je nauwelijks zien. Ze zitten onzichtbaar achter hun ommuurde landgoed. De enige vreemdeling die ik in de hoofdstad van de Ardèche, Privas, bij mijn aankomst ontmoette toen ik op een terras ging zitten was een Franssprekende Belg. Het Nederlanderschap moet wel van me afgestraald ç hebben want hij vertelde me meteen dat alle prijzen hier ‘compris’, dus alles inbegrepen, waren.

(more…)

Reisverslag Egypte

Voor Egypte hoef je geen lange, dure vliegreis te ondernemen. Een rit naar Oost-Vlaanderen volstaat. Terugkomend uit Frankrijk en van de snelweg afdwalend zag ik in een Vlaamse achtertuin een fors uit de kluiten gewassen pyramide van beton staan. Als eerste vluchtige kennismaking kan het er misschien mee door maar voor de èchte farao’s, sfinxen en pyramides moet je toch naar Caïro en nog een stuk verder de woestijn in. Egypte heeft een uiterst exclusieve troefkaart om toeristen van over de hele wereld te trekken. Nergens anders ter wereld vind je pyramides en sfinxen. De kamelen en palmbomen die op de foto’s ook altijd op de voorgrond staan zijn aardige garnering maar niet exclusief Egyptisch. Nassers en Faroeks zullen weer wegebben de vergetelheid in, maar Cheops, de koningsvallei, Aboe Simbel, Karnaken Gizeh blijven. Zelfs nadat geen toerist zich er nog om bekommert. Vergeet strand en zon in Egypte, vergeet de zee. Laat het enige water dat onder je wegvloeit dat van de Nijl zijn, want in Egypte leefde de godin die de oudste beschaving ter wereld baarde.

Reisverslag Italie

Als je de heer Enrico Pancheri, assesor voor het toerisme van het gewest Trentino (Gardameer en de Dolomieten om de ligging even aan te geven) mag geloven, kunje in Trentino in iéder seizoen je vakantie doorbrengen. Een bewering waarmee je niet erg veel opschiet als je weet dat iedere directeur van een toeristenorganisatie uit een streek die ‘s winters niet al te koud is zo’n bewering vol overgave verkondigt. Ik laat het aan het Italiaans Verkeersbureau in Amsterdam over om je te laten zien hoe prachtig Trentino .wel is. Ze hebben inderdaad ontroerend mooie fotoboeken over de streek.

(more…)

Reisverslag Zweden

De Zweden stammen af van de Vikingen, die grote blonde kerels met stekelige baarden die zo’n grote vaardigheid toonden in het plat branden van steden en tegen stribbelende meisjes in hun drakenschepen slepen. Toen de maagden uitgegild waren en de plundertochten voorbij, werd Zweden een koninkrijk. ZwedenDat is het nu al heel lang. Het koningschap is ook heel populair, Een bewijs van die populariteit kun je vinden in de Zweedse huiskamers waar achter glas een portret van het koningspaar hangt tussen de familieportretten. Iedereen duidt de koning bij z’n voornaam aan en kent z’n verjaardagsdatum als die van zichzelf, Zweden is het grootste land in de Scandinavische wereld. Je kunt het verdelen in Zuid-, Midden en Noord-Zweden. In het zuiden wonen de Skaanings, een soort Zweeds sprekende Denen. Noch de Middennoch de Noord-zweden willen ze eigenlijk als echte landgenoten erkennen hoewel het erg aardige mensen zijn.

(more…)

Reisverslag Griekenland

Griekenland SantoriIn Griekenland zal de grote toeristische doorbraak wel even op zich laten wachten omdat het prijspeil nogal gestegen is. Het glaswerk dat je traditioneel tegen de muur gooit tijdens een dolle avond moet je trouwens achteraf ook betalen. Wat duurder dan Spanje en Italië maar die hebben ook geen Parthénon en Acropolis. En waar koos koning Minos de plek uit om zijn labyrinth te bouwen? Nergens anders dan op het Griekse Kreta. Heb je op school ooit een woord vernomen over de Spaanse mythologie? Geen wonder, toen in Spanje nog uitsluitend grauwende barbaren leefden, stoeiden de goden uit de Olympus al met zeer menselijke Griekse meisjes. Griekse en Romeinse sagen en mythen leerde je op school en als je een eerlijke leraar had zei die er ook bij dat de Griekse verhalen veel ouder en indrukwekkender waren. Een land dat zoveel goden, monumenten en verhalen heeft, mag een slordige cent meer kosten.

(more…)

Reisverslag Luxemburg

Toen kort na de tweede wereldoorlog de gulden nog zwak stond en de lonen laag waren omonze wederopbouw te bekostigen was een vakantie in Luxemburg een belevenis van jewelste. Ondernemende lieden ondernamen de reis op de fiets. Wat bezadigder echtparen lieten zich in een touringcar zakken. Het einddoel was onveranderlijk hetzelfde: Echternach. Een plaatsje dat in de loop der tientallenjaren zo sterk in ons vakantiepatroon geworteld. Er verzeilen er wel eens een paar in de hoofdstad, die heel handig ook Luxemburg heet, maar over het algemeen vinden Amerikanen het land te klein om er serieus aandacht aan te besteden. Dat neemt niet weg dat grote Amerikaanse industrieën Luxemburg graag als plaats voor hun Europese vestiging uitkiezen. Ten eerste hoeven ze maar weinig belasting te betalen. Ten tweede komen de Luxemburgers altijd op tijd op hun werk en ten derde is het begrip staking er nog niet uitgevonden.

  (more…)

Reisverslag Ierland

In Ierland drink je Ierse whisky en luister je naar een van die onnavolgbare verhalen over elfjes, wijze vrouwen en kabouters waarvan iedere Ier, en zeker na zijn derde glas, er wel een van in z’n achtertuin heeft zitten. De Ieren stellen zonnige, droge dagen net zo op prijs als wij. Maar als het weer in gebreke blijft, gaan ze niet klagen. Ze leggen zich fatalistisch bij de bewolkte regenachtige dag neer en nemen een extra glas. Bovendien, zo redeneren zij in eindeloos optimisme, kan de volgende dag nog altijd zon brengen. Zoals je Je kunt voorstellen, wordt In lerJana vooralnulten ae noogzomermaanden het glas veelvuldig geheven.

(more…)

Reisverslag Noorwegen

Noorwegen is qua grootte het tweede land in Scandinavië en degene die het de naam ‘Land van de Middernacht Zon’ meegaf maakte echt geen grapjes. Je hoeft ‘alleen maar’ een paar duizend kilometer noordwaarts te rijden om vanje 24 uur durend zonnebad te profiteren. Noorwegen is ook het dunst bevolkte land van alle Scandinavische landen. Denemarken heeft nog 94 inwoners per vierkante kilometer. Noorwegen heeft op z’n gunstigst een kwart inwoner per berg. Dit laatste feit duidt er al op dat het land een onregelmatig oppervlak heeft. De bergen in Noorwegen zijn zo talrijk dat het nodig was om er een paar op de top van een ander te zetten om ruimte voor allemaal te maken. Daardoor heeft de Galdhöppigen ook een hoogte van 2500 meter bereikt en is daarmee Noorwegens hoogste berg. Niet dat dat de Noren erg interesseert, van hoge bergen kunnen ze toch niet leven. Om in leven te blijven houden ze zich bezig met scheepvaart, bosbouw, mijnexploitatie en visserij op grote schaal. De Noorse walvisvloot is de grootste ter wereld. De Noorse walvisbiefstukken worden ook beschouwd als de beste ter wereld. Behalve door de Noren zelf, die tijdens de tweede wereldoorlog niets anders te eten hadden.

(more…)

Reisverslag Liechtenstein

Een beminnelijke lilliputter ingeklemd tussen Zwitserland en Oostenrijk. Haalt z’n nationale inkomen uit postzegels, toerisme en het vriendelijk verwelkomen van buitenlands kapitaal in de vorm van zogenaamde holding companies. Heeft geen vliegveld, geen havens, geen spoorbaan maar een uitstekend wegenstelsel. Het leger is er vorige eeuw al afgeschaft. Een handvol politieagenten en één hond waken tegenwoordig over de nationale veiligheid, meestal het regelen van het verkeer. De oude kerkers onder het ministerie van Justitie doen ‘s zomers vaak dienst als slaap kamertjes voor jonge toeristen die nergens onderdak kunnen vinden. Het is een vorstendom. De regerende prins Franz Joseph en zijn vrouw plus kinderen genieten een ongekende populariteit onder de 24.000 inwoners die het land telt. Ook pochen de Liechtensteiners regelmatig op hun grootste fabriek voor kunsttanden in Europa. Daar in Schaan rolt het ene gebit na het andere van de band af.

(more…)

Reisverslag Ijsland

Vroeger dacht ik dat IJsland iets was dat je gratis kreeg als je met de luchtvaartmaatschappij Loftleidir Icelandic zo’n goedkope vlucht Luxemburg-New Vork via Reykjavik maakte. Je maakte toch een tussenlanding, dus waarom zou je je reis niet een paar dagen onderbreken om naar de geysers te gaan kijken. Een duidelijke voorstelling van het land wilde me nooit voor ogen komen. Veel kou, veel sneeuw, gietschers en hier en daar een warme bron, dat was het wel zo’n beetje als je het over Ijsland had. Later sprak ik in een café een Ijslandse visser die me toevertrouwde zó veel met vissen te verdienen dat hij het laatste model Oldsmobile gekocht had. Een model dat nota bene in Nederland nog niet verkrijgbaar was. Mijn afgunst werd een beetje getemperd door zijn onthulling dat het zo jammer was dat op heel Ijsland slechts vijf kilometer snelweg te vinden was. ‘Voordat je op topsnelheid zit, zit je al in een weiland met een kudde schapen’, verzuchtte hij. Maar dat er met de visserij op Ijsland goed verdiend werd was wel duidelijk. Dat zal ongetwijfeld te reden zijn dat de Ijslanders hun visgebieden zo nauwlettend bewaken en iedere Nederlandse of Engelse trawler die zich binnen hun visserij zone waagt krachtig attaqueren met de neus van hun patrouilleboten. Inmiddels kwamen ook de eerste publicaties over de Ijslandse visindustrie los. Foto’s van rijen Eskimoachtige meisjes aan de lopende vis band , foto’s van enorme walvissen die tegen een sleephelling werden opgetrokken. Het weekendleven in Ijsland bestond, als je de verhalen tenminste mocht geloven, uit het ongeremd innemen van alcohol. Opvallend was dat de meisjes daarbij meestal het initiatief namen. Het resultaat van een vrouwelijk bevolkingsoverschot. Het hoge drankverbruik op Ijsland laat zich eenvoudig verklaren. Het waren Scandinaviërs die Ijsland ontdekten en bevolkten. En zoals bekend verschaft een fles alcohol in Scandinavië meer status en aanzien dan een nieuw zuiver wollen maatcostuum.

  (more…)

Reisverslag Marokko

In Spanje krijg je paella en kun je op ezeltjes rijden. In Marokko staat couscous op tafel en voor de deur een kameel. Erg veel verschil tussen de stranden van beide landen bestaat er niet. Wel tussen hun steden. Maar vooral een tocht door de Sahara is een belevenis die Marokko tot een heel ander land stempelt dan ons Europese vasteland.

  (more…)

Reisverslag Duitsland

In Duitsland word je voornamelijk getracteerd op huizen met Fachwerk en dikke Beiers in Lederhosen die in bierkelders omvangrijke pullen gerstenat naar binnen gieten. In het Schwarzwald en de Harz kijk je tevergeefs uit naar de zo geroemde everzwijnen. Die zitten allang in wildreservaten. Zeelieden geven uit onnozelheid nog altijd hoog op over de genietingen die in de Herberstrasse in Hamburg zouden zijn te vinden. Deze straat is echter sinds jaar en dag veranderd in een mistroostig staatsbordeel. Ook de Reeperbahn is al zó lang een centrum van pikant plezier dat je je al spoedig van die professionele vermaaksmachine afwendt.

  (more…)

Reisverslag Utrecht

domtoren in Utrecht Jammer dat door de bouw van Hoog-Catharijne de entree van de stad zo aangetast is als je met de trein aankomt. Met de auto naar Utrecht komend, zou je bijna in de verleiding komen helemaal om de stad heen te rijden en de toegang vanaf Zeist te nemen. Gelukkig is de oude grachtengordel intact gebleven. Van de Oude Gracht heeft de gemeente zelfs een wandelgracht gemaakt. In de werfkelders aan de grachten zitten veel boetieks, restaurants en cafés. ‘s Zomers kunje aan de gracht op een terras zitten. Met mooi weer wel dringen want je bent niet de enige die op dat idee komt.

(more…)

Reisverslag Oostenrijk

skien Oostenrijk ‘s Zomers lijkt Oostenrijk wel uitsluitend bezocht door vijftigers die zich in luxe touringcars met toilet en luchtvering door Tirol laten rijden. Overdag een bergweide met een paar klingelende koeien, ‘s avonds een gezellig familiepension met Wienerschnitzel, witte wijn en Weense walsen. Wenen, Salzburg en de altijd zo prachtige bergen die tot menige mislukte foto verleiden, zijn favoriet

(more…)

  • Pagina 1 van 2
  • 1
  • 2
  • >