Bestraling

Onder bestraling in het algemeen verstaat men het gebruik van röntgenstralen, radioactieve stoffen, ultra-violette of infra-rode stralen bij de behandeling van ziekten.

Bestraling wordt ook gebruikt voor het doden van bacteriën in voedsel om bederf te voorkomen ofte vertragen en vooral voor het steriliseren van medische instrumenten en apparaten. (more…)