Multiplex en triplex

Multiplex en triplex zijn fabrieksmatig vervaardigde materialen. Ze bestaan uit een oneven aantal bladen van constructief meer (3 bij triplex, meer bij multiplex) die op elkaar worden gelijmd, waarbij de draadrichtingen elkaar beurtelings kruisen. Het oneven aantal is nodig om kromtrekken van het materiaal zoveel mogelijk te voorkomen. Hoe groter het aantal bladen, hoe sterker het materiaal. (more…)