Luxemburg

Dit is een Belgische provincie die tussen de Maas en het Groothertogdom Luxemburg ligt. Het gebied wordt gevormd door de Ardennen en een noordelijke uitloper van het Lotharingse plateau. Doordat het zo hoog ligt, zijn de winters streng en valt er veel sneeuw. De hoofdstad is Aarlen. De meeste mensen werken hier in de landbouw en bosbouw. Luxemburg is ook de hoofdstad van Luxemburg. De stad ligt op het punt waar de Alzette en de Petrus samenstromen. Luxemburg is als stad belangrijk omdat o.a. het Hof van Justitie van de E.V., het. secretariaat van het. Europese parlement en de Europese investeringsbank er gevestigd zijn. Verder is het een belangrijk internationaal spoorwegknooppunt. Tenslotte is Luxemburg ook de benaming voor het onafhankelijk Groothertogdom Luxemburg. Het land heeft een oppervlakte van 2586 km2 en er wonen ongeveer 360.000 mensen. Het land wordt gevormd door de Ardennen en het Lotharingse bergland. In het zuiden wordt ijzererts gevonden, waardoor er metaalindustrie is ontstaan waar veel mensen in werken. In de zomer wordt het land door veel toeristen bezocht.

Reisverslag Luxemburg

Toen kort na de tweede wereldoorlog de gulden nog zwak stond en de lonen laag waren omonze wederopbouw te bekostigen was een vakantie in Luxemburg een belevenis van jewelste. Ondernemende lieden ondernamen de reis op de fiets. Wat bezadigder echtparen lieten zich in een touringcar zakken. Het einddoel was onveranderlijk hetzelfde: Echternach. Een plaatsje dat in de loop der tientallenjaren zo sterk in ons vakantiepatroon geworteld. Er verzeilen er wel eens een paar in de hoofdstad, die heel handig ook Luxemburg heet, maar over het algemeen vinden Amerikanen het land te klein om er serieus aandacht aan te besteden. Dat neemt niet weg dat grote Amerikaanse industrieën Luxemburg graag als plaats voor hun Europese vestiging uitkiezen. Ten eerste hoeven ze maar weinig belasting te betalen. Ten tweede komen de Luxemburgers altijd op tijd op hun werk en ten derde is het begrip staking er nog niet uitgevonden.

  (more…)