veiligheid Lift

Ga nooit mee met een lift waarin zich verdachte lieden ophouden; wacht liever op de volgende rit. Neem op de begane grond nooit een lift die eerst naar de kelder gaat; wacht tot ze daarvan terugkomt. Probeer in een lift altijd bij het controle paneel te gaan staan, zodat u de lift kunt verlaten indien er verdachte personen binnenkomen. Wordt u bedreigd of aangevallen, druk dan de alarmknop in, en zoveel etageknoppen als mogelijk is. Roep om hulp.
Rook nooit in een lift. Het is vervelend voor anderen en het betekent brandgevaar. Gebruik bij brand nooit een lift; verlaat het gebouw via het trappenhuis of een brandtrap. (more…)