Goteborg

Een land, waarin handel en industrie een grote plaats innemen, zoals dat in Zweden het geval is, heeft een goede en ijsvrije haven nodig aan de open zee. Goteborg voldoet aan die voorwaarden. De stad (510.000 inwoners) ligt aan het Kattegat, een brede zeestraat die samen met het Skagerrak de verbinding vormt tussen de Noord- en de Oostzee.

Een groep rotsachtige eilanden geeft enige beschutting tegen de storm en de monding van de Gota Alv biedt ruimte genoeg voor de aanleg van havenvoorzieningen. Daardoor kon Goteborg uitgroeien tot de belangrijkste havenstad van Zweden. (more…)