yoga oefeningen 15

Als u deze les onder de knie heeft, bent u op drie kwart van de weg die leidt naar beheersing van de fysieke yoga. Maar wat verder? De fysieke aspecten zouden pas het begin moeten zijn. Dat wil niet zeggen, dat het geen einddoel zou kunnen zijn. Natuurlijk kan dat, net als elke andere vorm van lichamelijke oefening. Maar u zult toch ervaren, dat er iets in uw levenshouding veranderd is: u bent toleranter geworden, leeft harmonieuzer, u slaapt beter en misschien heeft u uzelf wat beter leren kennen. Van al deze mogelijkheden is de genoemde harmonie wel het belangrijkste. Als u regelmatig yoga beoefent, zult u zien, dat de lichamelijke harmonie die in uw lichaam tot uitdrukking komt, geholpen door de ademhalingsoefeningen en de rusthoudingen, leidt naar een mentaal en geestelijk evemvicht. Bij sommigen gaat zo’n proces snel; anderen hebben wat meer tijd nodig. Maar als het zover is, dan zult u zich voor uw inspanningen rijkelijk beloond weten. (more…)

yoga oefeningen 14

De lotus is de houding, die de meeste mensen, welke met yoga beginnen, het liefst willen i leren. Ze beschouwen de lotus als de koningin van de yogaasana’s en als de belangrijkste. Nu moge de lotus de koningin zijn dat is eeri kwestie van smaak maar aile houdingen zijn even belangrijk. Wat telt is, hoe u de oefeningen doet. De lotus is alleen belangrijk voor langdurige meditatie; als u niet zo lang wilt mediteren, is elke zittende houding goed. Maar de lotus biedt voordelen: de lotus is een goede manier om te zitten en zich te ontspannen, omdat u uw rug recht moet houden. Een goede houding is altijd zinvol. Maar bovenal geldt misschien wel, dat het een fraaie zithouding is. En alleen daarom is het al een houding, die de moeite van het aanleren waard is. De lotus is niet zo moeilijk, als u uw benen zonder al te veel inspanning kunt kruisen. De meeste mensen moeten de lotus echter geleidelijk onder de knie zien te krijgen. Overhaasting schaadt. Als u de halve lotus uit deze les moeilijk vindt, forceer dan niets, maar oefen uw kniee’n, tot ze lenig genoeg zijn. Dat helpt ook voor de vlinder uit les 2, die overigens een goede voorbereiding voor de lotus is. Als u de halve lotus beheerst, moet u nog een paar weken oefenen en de halve lotus perfectioneren, alvorens u aan de hele lotus begint. (more…)

yoga oefeningen 12

Net als de vorige lessen van deze yogacursus vormt ook deze les een eenheid, zorgvuldig opgezet om uw vaardigheid te doen groeien. Sommige oefeningen zijn nieuw, andere zijn variaties op of uitbreidingen van eerder beoefende houdingen. Een aantal kent u al. Deze combinatie van oud en nieuw resulteert in een complete en logische lesserie. Het volgen van deze lessen is een volgende belangrijke stap op de weg die leidt naar beheersing van fysieke yoga. Dit programma is de natuurlijke voortzetting van les 12. Als u de posities van de zonaanbidding heeft geoefend, is dat uitstekend, want ze zijn samen een waardevolle oefening en bieden een attractieve benaderingswijze van de yoga. Uw kennis en lichaamsbeheersing worden erdoor vergroot, alsook uw plezier in yoga. Deze les staat op zichzelf, hoewel ze natuurlijk een bestanddeel van de cursus is. Oefen een week lang elke dag 30 minuten, en u zult aan het volgende programmaonderdeel kunnen beginnen. Als u echter langer met de oefeningen uit deze les wil bezig blijven, kunt u dat rustig doen, want yoga ontwikkelt u in uw eigen tempo. (more…)

yoga oefeningen 11

Weinig mensen leven in een streek, waar de lucht echt schoon is. Als gevolg daarvan zijn we geneigd, niet al te diep adem te halen, en vaak dan nog door de mond, uit vrees, teveel vuil binnen te krijgen. Dit is fout: de menselijke neus is een verbazingwekkend goede filter, die voorkomt, dat vuil onze longen bereikt, en die de ingeademde lucht bevochtigt en verwarmt. (more…)

yoga oefeningen 10

Sommigen uwer hebben de lessen misschien onderbroken om de bijzondere ademhalingsoefeningen en de zonaanbidding te leren, terwijl anderen deze misschien oversloegen en gewoon met deze les hun yogacursus yoortzetten. Als u tot nu toe op degelijke wijze de oefeningen hebt trachten uit te voeren en als u de oefeningen uit de vorige hoofdstukken redelijk beheerst, dan zal elke expert graag erkennen, dat u aardig op weg bent, een echte yogi te worden. (more…)

yoga oefeningen 9

Nu u op z’n minst twee maanden met yoga bezig bent, zou u zich gezonder en leniger moeten voelen. Maar heeft u ook andere veranderingen opgemerkt? Is uw kracht of concentratievermogen toegenomen? Bent u bewuster geluiden gaan horen en bent u er gevoeliger voor geworden, evenals voor geuren, kleuren en andere mensen. De cumulatie van als intenser ervaren prikkels kan een radicale verandering in uw leven betekenen en kan ertoe bijdragen, uw leven meer inhoud te geven en plezieriger te maken. Probeer vanavond eens het volgende: vlak voor het slapen gaan neemt u de dag nog eens door, en wel in omgekeerde volgorde en zo nauwkeurig mogelijk. U begint met wat u het laatste deed en sta dan stil bij dingen als televisie kijken, lezen, het eten tijdens de laatste maaltijd, bij wat u daarvoor deed enzovoort, tot u het ogenblik bereikt, waarop u wakker werd. vervolgens, en dat is belangrijk, gaat u alles nog eens na om u ervan te vergewissen, dat u niets heeft vergeten, te beginnen met de ochtend, de dag door, tot u weer bij de vrerkelijkheid bent. Het deel dat u in eerste instantie weg liet, is mogelijk dat deel, dat u onbewust wilde vermijden. Bekijk uw dag objectief en nuchter, alsof er een toneelstuk wordt opgevoerd en u toeschouwer bent. Stel uzelf de vraag: ‘Wat had ik anders moeten doen? Deed ik iets te serieus of overdreef ik bij de beoordeling van een situatie?’ (more…)

yoga oefeningen 8

Nu we met deze les langzamerhand tot de gevorderden gaan behoren, is het goed, erbij stil te staan, dat een van de belangrijkste regels voor het beoefenen van hatha yoga is: forceer niets. Yoga moet u fitter maken, leniger en gezonder, maar mag nooit tot geforceerde of zelfs maar pijnlijke spieren leiden, tot geen enkel lichamelijk ongemak. Als een bepaalde oefening moeilijk blijkt of u voelt zich er niet plezierig bij, maak de oefening dan niet af. Oefen met een vroeger en minder moeilijk stadium van dezelfde oefening en bouw de oefening opnieuw op. İn deze les is de cobra bijvoorbeeld erg moeilijk. Als u deze oefening niet gemakkelijk kunt doen, ga dan terug naar de eerste, of een tussenliggende cobra en werk de variaties door, waarbij u elke dag of elke twee dagen een moeilijker variatie oefent. Als u echter een nieuwe oefening, zoals het opdrukken, te moeilijk vindt, zoek dan in de voorafgaande lessen iets dat er op lijkt en oefen daarmee, tot de desbetreffende delen van uw lichaam lenig genoeg zijn om weer een stapje voorwaarts te doen. Denk er bovendien aan, dat u de oefeningen alleen maar zo goed mogelijk hoeft te doen. Betrekkelijk weinig mensen kunnen b.v. een perfecte boot maken, en eniğe seconden volhouden, tenzij ze geruime tijd yoga hebben beoefend. Dit betekent niet, dat het nutteloos is, als een oefening maar half goed wordt gedaan de voordelen zijn onmiskenbaar. Je kunt yoga niet gehaast doen, niet bij het onder de knie krijgen van een bepaalde oefening, noch bij het doorlopen van een cursus. De aanpak en de bewegingen zijn langzaam en gracieus. Yoga is nobel van karakter en het lichaam moet leren, zich aan te passen aan nieuwe bewegingen. Uiteindelijk zal uw geduld echter beslist beloond worden. Net als de vorige lessen is ook deze les voor zowel mannen als vrouwen ontworpen. De duur ervan is dertig minuten en u begint weer met de rusthouding. (more…)

yoga oefeningen 7

Het klinkt misschien vreemd, of zelfs aanmatigend, om verband te willen leggen tussen yoga en de dingen die dagelijks in uw leven gebeuren. En bijzonder vreemd, sinds u verteld is, uw yogaoefeningen los te zien van de ‘ rest van het İeven van alledag. Toch zal iedereen die yoga serieus beoefent en daar hoort u ook bij na enige tijd veranderingen opmerken, anders dan de verwachte lichamelijke verbetering ten aanzien van houding, fitheid en lenigheid. Deze veranderingen zijn bij iedereen een beetje anders en soms worden ze zelfs niet opgemerkt. Vergelijk uzelf nu eens met het ogenblik, waarop u met deze yogacursus begon. Kunt u enige veranderingen in uw denkwijze bespeuren? Dingen die u opwonden of waarover u zich zorgen maakte, lijken nu misschien minder belangrijk of gemakkelijker te regelen. Dit betekent natuurlijk niet, dat u geen relatie meer hebt met aardse zaken maar je kunt er toch de gevolgtrekking aan verbinden, dat u wat overbodige geestelijke ballast overboord heeft gekieperd. (more…)

yoga oefeningen 6

Hoewel yoga in het westen bijzonder populair is geworden, weten veel mensen niet precies, wat het is en wat het inhoudt. Yoga is beslist geen religie, hoewel sommige van de door yoga bewandelde paden naar het hoogste doel moeten leiden. Yoga is geen vorm van eredienst, ook al worden pogingen in het werk gesteld, dat ervan te maken, Yoga is niet alleen maar een systeem van lichamelijke oefeningen hoewel hatha yoga ze wel omvat. Yoga is geen methode om zich van de wereld af te zonderen en een kluizenaar of celibatair te worden, hoewel sommigen, die in de grootst mogelijke privacy wensen te leven, yoga soms toch als middel gebruiken. Eerst en vooral is yoga een wetenschappelijk systeem voor geestelijke en lichamelijke gezondheid. Duizenden jaren al heeft yoga z’n waarde bewezen en de resultaten van wetenschappelijk onderzoek dat is verricht, bewijzen het opmerkelijke inzicht en de intelligentie van degenen, die dit systeem ontwikkelden. Yoga kan vele wegen bewandelen, wegen naar de eenwording van de geest van het individu met de universele geest, het transcendente bewustzijn. De vier bekendste zijn hatha, karma, bhakti tvı gyana. Karma betekent actie en karma yoga wordt beoefend door mensen in dienst van de naaste. Het is de yoga van de goede werken en vriendelijkheid. Bhakti yoga is intens godsdienstig en streeft naar vereniging met God door middel van gebed en liefde. (more…)