Zonne-energie

De gigantische hoeveelheid energie die de aarde in de vorm van zonnewarmte bereikt, is meer dan 12000 keer groter dan het brandstofverbruik van de gehele wereld.

Het verzamelen en opslaan van deze overvloedige aanvoer van gratis energie is echter lastig en duur. De zonnestralen zijn zwak en worden verspreid over een uitgestrekt gebied. Wil men de warmte thuis of in elektriciteitscentrales gebruiken, dan moet deze eerst worden verzameld en geconcentreerd. In heetwatersystemen die gebruik maken van zonneënergie worden zonnecollectoren gemonteerd op naar de zon gerichte daken. Deze hebben glazen of kunststof panelen waarachter het water circuleert in buizen die zwart zijn geverfd om zoveel mogelijk warmte op te kunnen nemen.
(more…)