De datum van de bevalling uitrekenen

De eenvoudigste en ook meest toegepaste manier om de vermoedelijke datum van de bevalling uit te rekenen, is door uit te gaan van de eerste dag van je laatste menstruatie en van een zwangerschapsduur van 40 weken ofwel 280 dagen. Aangezien dit wat moeilijk rekent, heeft de Duitse gynaecoloog Naegele daarop een foefje bedacht om het allemaal wat gemakkelijker te maken. De regel van Naegele, die vandaag-de-dag nog steeds wordt gebruikt, luidt: neem de eerste dag van de laatste menstruatie, tel daar negen maanden bij op (of trek daar drie maanden van af) en doe er vervolgens nog een week (zeven dagen) bij. (more…)

Wat is bandenpijn?

In de eerste maanden van de zwangerschap blijken nogal wat vrouwen een zeurderige pijn of een drukgevoellinks of rechts in de onderbuik direct boven het schaambeen te voelen. Soms gaat het zelfs om echte pijnscheuten. Vaak is er ook een uitstralende pijn tot onder in de rug of in de liezen of zelfs tot in de grote schaamlippen. Al met al kan het lijken alsof je ongesteld bent.

Veel vrouwen maken zich erg ongerust als ze die klachten krijgen. Dat is ook wel begrijpelijk, want een (dreigende) miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan dezelfde klachten geven. Alleen is er in het eerste geval meestal ook sprake van bloedverlies uit de schede en in het tweede geval van pijn die in het algemeen veel heviger is. Bovendien zal in het tweede geval vaak ook bloedverlies optreden. (more…)

Wat kan er de oorzaak van zijn als je overmatig last hebt van braken tijdens de zwangerschap?

Een echte duidelijke oorzaak voor het probleem wordt meestal niet gevonden. Lange tijd is gedacht dat de klacht kon worden gezien als het onbewust afwijzen van de zwangerschap. Dit is achterhaald en tegenwoordig gelooft bijna niemand dat meer.

Wel blijkt het euvel vaker voor te komen bij vrouwen die al dan niet bewust twijfels hebben over de zwangerschap. Je zou echt misselijk kunnen worden van je onzekerheid of je kind op dit moment nu wel of niet welkom is. (more…)

Buikpijn tijdens de zwangerschap

Van alle klachten tijdens de zwangerschap is buikpijn dikwijls wel de meest on gerustheid gevende, zeker als de pijn in de onderbuik zit. Vaak denk je dan meteen dat er iets met het kind aan de hand is. Een (dreigende) miskraam of een buitenbaarmoederlijke zwangerschap kan immers dezelfde klachten geven. Maar doorgaans zal er daarbij dan ook bloedverlies uit de schede optreden.

Buikpijn kan een groot aantal oorzaken hebben. In de zwangerschap is de oorzaak vaak wat moeilijker te vinden dan buiten de zwangerschap. In de loop van de zwangerschap drukt de baarmoeder diverse organen in de buik soms zo opzij dat klachten van die organen zich op andere dan de daarvoor bekende plaatsen kunnen uiten. (more…)

Wat is de oorzaak van de misselijkheid en het braken tijdens de zwangerschap?

Verschillende theorieën doen daarover de ronde. Hieruit blijkt dat nog nie mand tot een afdoende verklaring is kunnen komen.
Lange tijd is gedacht dat alleen het zwangerschapshormoon HCG verantwoordelijk is voor het ontstaan van het zwangerschapsbraken. Dit omdat het optreden van de klachten de trend lijkt te volgen van de produktie van HCG. Tot de tiende week (zes weken over tijd) neemt namelijk de hoeveelheid HCG-hormoon in het bloed (én het braken) toe. Daarna daalt de hoeveelheid HCG-hormoon weer tot de zestiende week. In die periode neemt ook het braken weer af. Ondertussen is ook weer gebleken dat de hoeveelheid HCG in het bloed van de zwangere op zich niet van invloed is op de ernst van de problematiek. (more…)

Kun je tijdens de zwangerschap echt niet meer ongesteld worden?

Een menstruatie is de bloeding die optreedt wanneer er geen bevruchting heeft plaatsgevonden. Tijdens de zwangerschap kan er dus per definitie geen menstruatie meer optreden.
Toch kan er met name in het begin van de zwangerschap best eens wat bloedverlies uit de schede zijn. Zolang je nog niet weet dat je zwanger bent, ligt het voor de hand dat zoiets per vergissing voor een ongesteldheid of menstruatie wordt versleten. Ben je al een paar weken over tijd, dan kan zo’n bloeding gemakkelijk voor een dreigende miskraam worden aangezien.
Er is een drietal momenten vroeg in de zwangerschap waarop enig licht en onschuldig bloedverlies uit de schede kan komen. (more…)

Mag je vrijen in verwachting bent?

Als je tegen vrijen is althans medisch gezien geen enkel bezwaar. Dat geslachtsver keer schadelijk zou zijn voor de vrucht, een miskraam op kan wekken of aangeboren afwijkingen doet ontstaan, is ondanks andere beweringen in het verleden beslist niet waar. Zelfs in de laatste zes weken van de zwangerschap mag je gemeenschap hebben, vooropgesteld natuurlijk datje het prettig vindt en datje zwangerschap geheel naar wens verloopt. Welke houding je daarbij ook kiest, alles mag in principe. Dit alles neemt niet weg dat er vaak tijdens de zwangerschap toch veel verandert op het gebied van de seks. De behoefte eraan kan verminderen, maar kan juist ook groter worden. Sommige vrouwen kunnen in de zwangerschap pas echt genieten van seks, met name wanneer ze voorheen een weinig betrouwbare methode van geboortenregeling toepasten, zoals periodieke onthouding of col” tus interruptus (‘oppassen’, ‘terugtrekken’, ‘voor het zingen de kerk uitgaan’). Het wegvallen van de remmende angst om in verwachting te raken, blijkt, ook al is dat tijdens de zwangerschap, heel bevrijdend te kunnen zijn.

Hoelang duurt de zwangerschap normaal gesproken?

Voor het berekenen van de zwangerschapsduur wordt altijd uitgegaan van 40 weken precies, gerekend vanaf de eerste dag van de laatste menstruatie. In de praktijk duurt de zwangerschap zelden precies zolang. Waarom dan toch van die periode wordt uitgegaan, heeft te maken met een aantal factoren.
Bij de meeste vrouwen is doorgaans niet bekend wanneer de bevruchting en daarmee het begin van de zwangerschap precies heeft plaatsgevonden. Als je een regelmatig menstruatiepatroon van jezelf hebt, bijvoorbeeld precies om de vier weken, dan kan het bijna niet anders of het vrijkomen van de eicel uit et!n van de eierstokken moet in het midden tussen twee menstruatieperioden gelegen hebben. Heb je een wat onregelmatiger cyclus, en dat is bij veel vrouwen het geval, dan weet eigenlijk nooit exact wanneer de eicel is vrijgekomen en dus de bevruchting is opgetreden. (more…)

Wanneer begint het hart van je kind te kloppen?

Al in de derde week na de bevruchting, je bent dan doorgaans amper een week over tijd, begint zich in de vrucht een primitieve bloedsomloop alsmede een hartje te ontwikkelen. Een week later gaat het hartje al kloppen.

De eerste activiteiten van het hart kunnen met echoscopie of met de dop-tone nog niet worden waargenomen. Daarvoor is het hart nog veel te klein. Trouwens, de hele vrucht is dan nog maar zeven millimeter groot!

Heeft het met de zwangerschap te maken als je meer last van (jeugd)puistjes krijgt?

In de eerste twee, drie maanden van je zwangerschap kun je inderdaad meer last hebben van acne dan normaal het geval is. Het optreden van puistjes staat namelijk sterk onder invloed van hormonen. Grote veranderingen op dit gebied, geven vaak een verergering van de klachten. Dat is niet alleen in de puberteit zo, maar dikwijls ook in het begin van de zwangerschap. (more…)

Hoe verwerk je een miskraam?

Hoewel niemand op dezelfde manier reageert, blijken veel vrouwen na een mis kraam vaak door een diep dal te gaan. Na de periode van onzekerheid en spanning en de hoop dat het misschien toch nog goed zal gaan, krijg je het definitieve bericht dat het mis is. Ook al weet je dat het in zo’n geval bijna altijd om een afwijkende vrucht is gegaan, het kan je moeilijk vallen om de gebeurtenis te verwerken. Allerlei zaken kunnen er dan door je hoofd spelen. Het is heus niet ongewoon dat je daar wat neerslachtig door wordt.Zo probeer je misschien de reden of oorzaak te vinden waardoor het misging. Het ligt voor de hand dat je gaat twijfelen over het functioneren van je eigen lichaam. Ook kun je je wellicht schuldig gaan voelen. Je had dit niet moeten doen, je had dat verkeerd gedaan en dergelijke verwijten kunnen in je opkomen. Die gevoelens, die in feite ten onrechte zijn, kunnen je dikwijls nauwelijks worden afgenomen. Je kunt het onredelijk vinden dat jij je kind verliest, terwijl anderen kennelijk moeiteloos de zwangerschap uitdragen. Je vergeet dat ook andere vrouwen miskramen hebben. Ogenschijnlijk ben jij de enige ongelukkige. Ondanks het feit dat een kwart van de vrouwen vroeg of laat een miskraam krijgt, is er haast niemand van wie je dat te weten komt en met wie je erover kunt praten. Opmerkingen als: kop op, de volgende keer lukt het best, geven je het gevoel dat anderen er niets van begrijpen. Je houdt jezelf dan maar groot, hoewel je misschien het liefst in een huilbui zou willen uitbarsten. Vooral als je dan weer op de reclame ziet hoe een moeder haar baby verzorgt. Je weet immers ook niet of het de volgende keer wél goed zal gaan. (more…)

Wat is een windei?

  Bij een ‘windei’ gaat het om een stoornis in het allerprilste begin van de zwangerschap, waarbij wel een vruchtzakje, maar geen vrucht (meer) aanwezig is. Het vruchtzakje is dus leeg. Bij een miskraam blijkt er in een op de drie gevallen een ‘windei’ te bestaan.

De oorzaak van een ‘windei’ is niet geheel duidelijk. Mogelijk is de aanleg van het vruchtje al van het begin af gestoord geweest. Het is ook mogelijk dat het vruchtje aanvankelijk wel aanwezig was, maar dan heel vroeg is gestorven. Het vruchtzakje zou daarna nog een tijdje doorgroeien, terwijl het toch al minuscuul kleine vruchtje als het ware ‘oplost’. (more…)

Wat is een miskraam?

Van een miskraam wordt gesproken wanneer de vrucht sterft in de eerste zestien weken na de laatste menstruatie. Medici spreken in dit geval van een spontane miskraam. Een miskraam begint meestal met wat licht bloedverlies. Als het doorzet, wordt het bloedverlies sterker en krijg je er baarmoederkrampen bij. Dat komt door het samentrekken van de baarmoederspier om het afgestorven vruchtje met het placentaweefsel in een keer uit te stoten. Het lijkt daarmee erg op een hevige menstruatie. (more…)

Wat is de oorzaak van een miskraam?

Bijna altijd is het afsterven van de vrucht in de eerste zestien weken van de zwangerschap het gevolg van de aanwezigheid van een of meer afwijkingen bij de vrucht. Meestal wordt er dus bij de moeder zelf niets gevonden dat het ontstaan van de miskraam kan verklaren. (more…)

Hoe merk je dat je in verwachting bent?

Tal van aanwijzingen kunnen al in een vroeg stadium het bestaan van een zwan gerschap waarschijnlijk maken. Hoewel niet al die verschijnselen aanwezig hoeven te zijn, is het in het algemeen wel zo dat naarmate er meer verschijnselen zijn, het des te waarschijnlijker wordt dat je zwanger bent. Absolute zekerheid kan er pas later zijn. (more…)