Tapijtkevers

Zoals bij veel schadelijke insekten is ook hier niet de volwassen, 3-5 mm grote, zwart, wit en roodachtig gevlekte kever de boosdoener, maar de larve. Deze kan vooral aanzienlijke schade toebrengen aan wollen vloerbedekking en tapijten.

Vogelnesten kunnen een bron van besmetting met tapijtkeverlarven vormen, dus het is zaak het nestelen onder de dakpannen tegen te gaan en oude nesten te verwijderen. Naden, kieren en de randen van aangetaste vloerbedekking kunt u behandelen met een insekticide op basis van deltamethrin of permethrin. Kijk ook weinig belopen delen van de vloerbedekking, zoals onder kasten, goed na. Door veel en zorgvuldig stofzuigen wordt voorkomen dat eventueel aanwezige tapijtkeverlarven zich tot een plaag kunnen ontwikkelen.

Reageren niet mogelijk