Verloving

De betekenis van een verloving is om het voornemen van een paar om (te zijner tijd) een huwelijk aan te gaan aan de buitenwereld kenbaar te maken. Door vrijere omgangsvormen is verloven tegenwoordig niet meer aan strenge etiquetteregels gebonden. Echter als een jong paar zich wil gaan verloven, is het correct dat de jongeman bij de vader van het meisje toestemming vraagt. De verloving kan daarna bekend gemaakt worden door middel van aankondigingen, een advertentie in de krant of een uitnodiging voor de verlovingsreceptie. In het laatste geval wordt zo’n receptie meestal besloten met een feestelijk dineetje, bij de ouders van het meisje thuis of in een restaurant. Zo’n etentje kan intiem zijn, met alleen naaste familieleden, of (veel) uitgebreider, voor de hele familie, vrienden en kennissen.

Alleen een verlovingsfeestje geven kan ook. Wanneer de jongen en het meisje in verschillende plaatsen wonen, kan in beide woonplaatsen iets georganiseerd worden.

Vanaf de dag dat de verloving officieel bekend gemaakt is, draagt het paar de verlovingsringen. Gedurende de verlovingstijd hoort het paar bezoeken te brengen aan wederzijdse familieleden, waarmee nog geen kennis gemaakt was. Jongelui moeten daarbij bedenken dat vooral oudere familieleden deze gewoonte meestal erg op prijs stellen.

Reageren niet mogelijk