Verstevigen van verzakte stoelzitting met Spiraalveren

Zet een beklede stoel of sofa met een verzakte zitting op zijn kop. Maak de bekleding los om het onderliggende rooster van singelband en de spiraalveren bereikbaar te maken. Haal daarna het singelband los.

Singelband vernieuwen
Vemieuw alleen het uitgezakte rooster van singelband als de spiraalveren allemaal stevig vastzitten. Koop nieuw band en timmer het vast met spijkertjes van 2 cm. Gebruik daarvoor een stoffeerdershamer. Vlecht de singels zodanig, dat elke veer precies onder de kruising van twee banden valt.

Singels spannen
Trek het band strak aan alvorens het aan het houtwerk vast te timmeren. Voor dit strak trekken bestaat speciaal gereedschap; sla het anders dubbel om een plankje. Druk het plankje strak tegen de zitting en buig het naar beneden. Zet het band tijdelijk met een spijkertje vast. Controleer de spanning van het rooster; span de banden zo nodig vaster aan. Sla deze controle niet over. Banden die niet goed zijn gespannen houden nog geen maand. Knip het band daarna op 4 à 5 cm achter de spijker af; sla het uiteinde naar binnen en timmer het met drie of vier spijkers vast op het houtwerk.

Spiraalveren vastmaken
Als de spiraalveren loszitten, bevestig dan de onderkant van elke veer aan de volgende en aan het rooster. Gebruik voor dit karwei sterk touw (maak mastworpen) en spijkers. Naai de veren stuk voor stuk met ijzergaren aan het nieuwe singelband, zodat ze op hun plaats blijven zitten.
Maak tot slot de bekleding van de stoel vast met nietjes of spijkers.

Reageren niet mogelijk