Werkstuk over de Tornado’s en orkanen

Een tornado is een gewelddadige wind. Het is een grote kolom van draaiende lucht, die van de grond opstijgt en zich heel snel voortbeweegt. Terwijl de tornado zich voortbeweegt, zuigt hi] alles op wat hij op zijn weg tegenkomt. Stof, hekken, daken en zelfs auto’s worden hoog de lucht ingezogen en op de grond teruggesmeten. Tornado’s waaien hoven erg warm, vlak land. De lucht hoven de grond is erg warm en stijgt erg snel naar boven. steeds maai ronddraaiend.
Gelukkig duren tornado’s met lang. Als ze het vlakke land verlaten wordt de luchtsipiraal meestal verbroken en verdwijnt de tornado.

Orkanen zijn geweldige stormen. Ze ontstaan boven warme zeeen waaf de lucht warm en vochtig is. Terwijl de warme lucht stijgt, draait hij steeds in de rondte. Er zijn loeiende winden. Er komen dikke wolken en stromen regens storten zich naar beneden. Het centrum of ‘oog’ van de orkaan is kalm. De eilanden in de Caribische Zee liggen vaak in de route van orkanen die op weg zijn naar de zuidkust Van de Verenigde Staten. Omdat ze zowel schade als verlies van mensenlevens aanrichten, worden ze nauwkeurig opgespoord om de mensen voor hun komst te waarschuwen. Vliegtuigen, radar en ruimteschepen worden ingezet om orkanen te vinden. Deskundigen zoeken naar manieren om het ontstaan van orkanen tegen te gaan.

Reageren niet mogelijk