Monthly Archives: oktober 2012

Babynamen K

Karel Deze Germaanse naam heeft dezelfde oorsprong als het wöord ‘kerel’ en betekent ‘vrije, niet adellijke man’. De naam werd gedragen door tal van vorsten, maar toch raakte hij in onze streken pas in de 16de eeuw ingeburgerd. Waarschijnlijk kwam diy doordat het verwante woord ‘kerel’ een vrij ongunstige gevoelswaarde had. Varianten: Carlo Carlos Charles […]

Babynamen J

Jack Deze Engelse naam is net zoals John een verkorte vorm van Johannes. De naam was zo populair dat Jack de held geworden is van tal van kinderrijmpjes en -verhaaltjes. Jacob Deze naam, die zowel voor jongens als voor meisjes tal van afgeleide vormen kent, is van Hebreeuwse oorsprong, maar de be-tekenis is onzeker. De […]

Babynamen I

Ibel rouwelijke vorm van Ibe. arianten: Ibich Iebel Ypke. Ida Een verkorte vorm van verschillende meisjesnanien die eindigen op -ida. Mogelijk is het ook een zelfstandige Germaanse naam metdestam’id- = werkzaamheid’. Varianten: Idalie ide letje. Ide Net zoals Ibe is ook deze Friese naam een sterke verkorting of vleivorm van andere namen. Varianten: Ido îete […]

Babynamen H

Haakon Een naam die gedragen werd door verschillende Noorse koningen en die waarschijnlijk ‘strijder’ betekent. Variant: Hakan. Hadewig Een van oorsprong Germaanse naam die ‘strijdster’ betekent. Een van de bekendste draagsters van deze naam is de middeleeuwse mystieke dichteres Hadewijch. Varianten: Edivige Hadeivijch Hedda Hedtvig. Haio Deze Noordnederlandse naam stamt van het Germaans en betekent […]

Babynamen G

Gabriel Deze Hebreeuwse naam betekent ‘sterke man van God Gabriel was een van de aartsengelen, die de geboorte aankondigde van Christus. Varianten: Gabi Gabrio Gaby Gavril. Gabriela Vrouwelijke vorm van Gabriel. Varianten: Gabi Jella. Gail Verkorte vorm van de Engelse naam Abigail, waarvan de oorspronkelijke Hebreeuwse betekenis luidt ‘vreugde van de vader’. Garm Dit is […]

Babynamen F

Fabiana Vrouwelijke vorm van Fabian. Vooral de vorm Fabiola heeft sinds het huwehjk van de Belgische koning Boudevrijn met prinses Fabiola enige populariteit gekregen. Varianten: Fabienne Fabiola. Faith Een Engelse naam die ‘geloof betekent en die na de Reformatie in Engeland in gebruik is gekomen. Variant: Fay. Faik Sommigen menen dat de naam is: afgeleid […]

Babynamen E

Ebert Deze Friese naam vindt waarschijnlijk zijn oorsprong in de Germaanse naam Everbert, die betekent ‘stralend als een ever’. Ebertina Vrouwelijke vorm van Ebert. Variant: Ebertje. Eda Een Germaanse meisjesnaam die ,’edele stammoeder’ betekent. De naam heeft dezelfde oorsprong als Edda, vooral gekend door de gelijknamige verzameling Oudijslandse sagen.

Babynamen D

Dafne Het Griekse woord ‘daphne’ betekent ‘laurier’. in de Griekse mythologie was Dafne een nimf die bemind werd door Apollo. Vooral onder invloed van de literatuur kent de naam een vrij grote verspreiding in angelsaksische landen. Dagmar Een oude Germaanse naam die ‘beroemd als de dag’ betekent en die vooral in de Scandinavische landen veel […]

Babynamen C

Camille Vrouwelijke vorm van Camillus. Camillus Deze naam is Waarschijnlijk van Etruskische oorsprong, maar er kan ook een verband zijn met het Griekse ‘gamelios = behorend bij het huwelijk’. Vooral in Belgie is de vorm Camiel lange tijd vrij populair geweest. Varianten: Camiel Miel. Candida Een van het Latijn stammende naam die ‘sneeuwwit, vlekkeloos betekent. […]

Babynamen B

Baafje Vrouwelijke vorm van Bavo. Barbara Deze naam is afgeleid van het Griekse ‘barbaros = vreemd, buitenlands’. De heilige Barbara was een martelares die volgens de leğende door haar vader in een tören werd opgesloten. De naam kent tal van verkortingen en vleivormen in diverse talen. Barend De naam Barend is oorspronkelijk afgeleid van Bernhard, […]