Aangifte van geboorte

Binnen drie dagen aangeven, uittreksel geboorteregister

Zodra een kind geboren wordt, erkent de wet het als persoon en kan het rechten en verplichtingen hebben. Zo kan het in het eerste uur van zijn bestaan erfgenaam worden of recht krijgen op een uitkering voor zijn verzorging en opvoeding. Voor de ouders van de nieuwgeborene ontstaan verplichtingen: verzorging en opvoeding. U bent daarom verplicht de geboorte van een kind binnen drie dagen aan te geven bij de burgerlijke stand van de gemeente waar het kind geboren is.

De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt een akte van geboorte ‘op, waarin vermeld staat wie de aangifte doet, plaats, dag en uur van de geboorte, voornamen en geslachtsnaam van het kind, vooren achternaam, woonplaats en beroep van de mpeder en de vader, en het geslacht van het kind.

In principe doet de vader aangifte, maar als dit niet mogelijk is, moet iemand die bij de bevalling aanwezig is geweest dit doen. Was er niemand bij, dan moet degene aangifte doen in wiens woning het kind is geboren.

Als een kind dood ter wereld komt, behoeft er geen aangifte te worden gedaan. Dat hoeft ook niet als het overlijdt vóór de aangifte.

Uittreksel geboorteregister

De burgerlijke stand houdt naar aanleiding van de aangegeven geboorten een geboorteregister bij. Tijdens zijn leven heeft een mens geregeld een uittreksel uit dit register, een bewijs van zijn geboorte, nodig, bijv. bij de aanvraag van een paspoort of een rijbewijs. Tegen een kleine vergoeding is dit uittreksel bij de afdeling Burgerlijke Stand van de gemeentesecretarie van de geboorteplaats verkrijgbaar.