Aankoop van onroerend goed in Turkije

De aankoop en tenaamstelling van Turks onroerend goed gaat er anders aan toe als in de meeste Europese landen. De rol van de notaris heeft in Turkije een andere betekenis dan bijvoorbeeld in Nederland. Indien u besluit om derden te machtigen om uw zaken in Turkije te laten regelen heeft u een notariële machtiging nodig. Bij de overdracht, betaling en tenaamstelling van een woning is echter geen notaris aanwezig.

Nadat koper en verkoper een koopcontract hebben ondertekend inclusief de
overeengekomen betalingsvoorwaarden, condities en de registratiegegevens van het onroerend goed dient de koper een aanvraag in te dienen voor het overschrijven van de “Tapu” (eigendomsbewijs) op zijn of haar eigen naam.

De aanvraag tot overschrijving van het eigendom in het register van het kadaster wordt verzonden en behandeld door de officiële militaire instanties in Izmir. Deze instantie registreert alle aanvragen van niet Turkse ingezetenen en bekijkt tevens of uw woning niet illegaal is gebouwd in verboden gebied, bv militaire zones. Het is een verplichte en officiële procedure welke circa 3-4 maanden duurt.

Voor een Tapu aanvraag moet u de volgende documenten indienen:
 – Kopie paspoort van de koper
 – Kopie van de bestaande Tapu
 – Naam van de ouders van de koper
 – 8 pasfoto’s
 – Machtiging welke u verstrekt aan een Turks kantoor om namens u de aanvraag te doen
 – Fiscaal nummer (wordt op vertoon van uw paspoort aangevraagd en afgegeven)

De Tapu is het eigendomsbewijs voor onroerend goed. Dit eigendomsbewijs wordt uitgegeven door het plaatselijke Tapu kantoor. Het Tapu kantoor is een officiële instantie en kan worden vergeleken met het Nederlandse kadaster. De op de Tapu vermelde kadastrale nummers/gegevens zijn uniek voor de op de Tapu vermelde woning en zijn dus de registratie gegevens van de woning.

Na de goedkeuring vanuit Izmir kunt u vervolgens naar het Tapu kantoor voor de overschrijving van het onroerend goed van de verkoper naar de koper. Bij deze officiële handeling is altijd een verplichte beëdigde vertaler aanwezig welke u een mondelinge uitleg geeft over de plaats en eigenschappen van het gekochte onroerend goed.

Alvorens de overschrijving in het kadaster kan worden gerealiseerd dient u voorafgaand aan de overdracht ook hier een aantal documenten te overleggen:

   – Een geldige kopie van het paspoort van de koper en verkoper
- 2 pasfoto’s van de koper
-  Naam van de ouders van zowel koper als verkoper
 – Het fiscale nummer van zowel koper als verkoper
Na afronding van de tenaamstelling procedure door de medewerkers van het Tapu kantoor dienen de koper en verkoper (dan wel gemachtigden) de
overdrachtsdocumenten te ondertekenen. De koper en verkoper moeten onder overlegging van hun legitimatiebewijzen en recente pasfoto’s de koop officieel laten bekrachtigen. De koper ontvangt de officiële nieuwe Tapu met zijn/haar gegevens.

De ambtenaren van het Tapu kantoor bemoeien zich niet met de betaling van de kooprijs van de woning ten tijde van de overdracht. Dit dient vooraf tussen koper en verkoper geregeld te zijn of bij overdracht in het Tapu kantoor.
De procedure voor de uiteindelijke tenaamstelling en overschrijving in het Tapu kantoor neemt circa 2-3 dagen in beslag. Het is gebruikelijk dat buitenlanders die Turks onroerend goed kopen de gehele tenaamstelling en Tapu aanvraag laten uitvoeren door een lokaal gerenommeerd kantoor welke door de koper wordt gemachtigd om de overschrijving te begeleiden. Uiteraard bent u vrij om hierbij tevens aanwezig te zijn.

In principe is een Tapu een uitreksel uit het kadaster en dus altijd een momentopname. Mocht u uw Tapu verliezen kan de vinder er dus niets mee aanvangen. U kunt op vertoon van uw identiteitsbewijs en registratiegegevens van de woning een nieuwe Tapu aanvragen.

Schuldenvrije overdracht
Er zijn een aantal regels voor de uitgifte van onroerend goed aan buitenlanders. Het Tapu kantoor is ondermeer belast met de controle op naleving van die regels. Indien er nog uitstaande “schulden” op het te verkopen pand liggen en/of een hypotheek of dat er beslag is gelegd op de woning door derden, dan kan de woning niet worden overgedragen aan de koper. Ook de mogelijke onkosten van het gebruik van elektriciteit en water voorafgaand aan de periode van overdracht moeten geheel zijn voldaan.

Iskan
De Tapu is het bewijs van inschrijving in het kadaster én uw eigendomsbewijs. Daarnaast hebt u ook een Iskan nodig. Een Iskan is een vestigingsdocument en vergelijkbaar met een woonvergunning welke is gerelateerd aan de woning. Hiermee verklaart de gemeente dat u in de woning mag wonen. Bovendien hebt u de Iskan nodig voor de aanvraag van water en elektriciteit. Bij de overschrijving van een bestaande woning met nuts faciliteiten is er dus altijd al een Iskan aanwezig.

Voorbeeld van een Tapu
Tapu