Aanrijding in buitenland

Raakt u in het buitenland betrokken bij een aanrijding, dan is het op de eerste plaats zaak kalm te blijven.

Let op! Voorkom een ongeluk in het buitenland door u stipt aan de verkeersregels te houden. Boetes zijn in het buitenland vaak veel hoger dan in Nederland en wat bij ons niet meer dan een lichte overtreding is. kan in een ander land als misdrijf worden aangemerkt,

Help eventuele gewonden, plaats een gevarendriehoek en waarschuw zo spoedig mogelijk de politie. Dat is verplicht als er gewonden zijn, maar ook bij materiële schade is het van belang er de politie bij te halen.

Verander de situatie van de betrokken voertuigen alleen als het vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid beslist noodzakelijk is de rijbaan vrij te maken. Vul een Europees Schadeformulier in dat door beide partijen ondertekend moet worden. Heeft u dit niet, noteer dan in ieder geval naam en adres van de tegenpartij, diens verzekeringsmaatschappij en de nummers van zijn groene kaart, polis en rijbewijs, en de gegevens van de politieagent die rapport heeft opgemaakt.

Verzamel zo veel mogelijk bewijsmateriaal: maak foto’s, een situatieschets en vraag aanwezige getuigen om een schriftelijke, getekende verklaring over de toedracht. Ga niet met de tegenpartij in discussie over de schuldvraag en doe ook nooit toezeggingen over vergoeding. Laat de omvang van de schade direct vaststellen. Uw verzekeringsmaatschappij zal er vaak geen genoegen mee nemen als u dit pas thuis laat doen.

Ontstaan er problemen, neem dan contact op met de ANWB-Alarmcentrale in Den Haag of met uw verzekeringsmaatschappij.

Controleer voordat u met de auto naar het buitenland gaat of voor het betrokken land een wA-verzekering verplicht is en of uw verzekering voor het land geldt. Zo niet, sluit dan een aparte wA-verzekering voor dat land af.