Aansprakelijkheid voor dieren

Bij schade die door een dier is veroorzaakt geldt als hoofdregel dat de eigenaar van het dier aansprakelijk is. Als uitzonderingen hierop kan de gebruiker van het dier aansprakelijk zijn als hij het toezicht over het dier heeft en het dier niet alleen in feite, maar ook te eigen nutte gebruikt. Als de eigenaar c.q. gebruiker kan bewijzen dat hij de daad in kwestie niet had kunnen voorkomen, is hij ook niet aansprakelijk.

Veel misverstand bestaat er bijv. over waakhonden. Ook al zet u een waarschuwingsbord, zoals ‘Wacht u voor de hond’, in de tuin, dan nog blijft u aansprakelijk voor de schade die uw hond aan derden toebrengt, of dat nu binnen of buiten uw terrein of huis gebeurt. De schade had immers kunnen worden voorkomen als u uw hond had vastgezet.

In het ontwerp Nieuw Burgerlijk Wetboek wordt de aansprakelijkheid voor de dieren die men bezit strenger. De aansprakelijkheid voor het dier wordt dan een risico-aansprakelijkheid. Dit betekent dat men hoe dan ook aansprakelijk is.