Aardlekschakelaar-Beveiliging van elektrische installaties

Elektrische installaties moeten zijn geaard. Door de aarding smelt de smeltveiligheid uit een smeltpatroon (ofwel: slaat een stop door), zodra bij een defect aan een elektrisch toestel het metalen hulsel van dit smeltpatroon onder spanning komt te staan. Apparaten voor ‘natte’ ruimtes zoals de keuken en badkamer zijn daarom uitgerust met een drieaderig snoer. De geel/groene aarddraad is verbonden met alle metalen delen in het toestel, waarop bij een defect spanning kan staan. Sluit bij vervanging van de steker de geel/groene draad aan op de aardstripjes. Deze stripjes drukken tegen de randveren (randaarde) van een geaard stopcontact. Deze randveren zijn verbonden met de aardrail in de groepenkast, waarop de aardleiding van het elektriciteitsbedrijf is aangesloten.


Soms is het niet mogelijk een zo’n .deugdelijke aarding te maken. In dat geval sluit een bevoegde installateur het hele systeem van aardleidingen aan op een aardlekschakelaar. Als er dan een defect ontstaat en de elektrische spanning te hoog wordt, schakelt de aardlekschakelaar de installatie uit.

Aardlekschakelaars zijn voorzien van een testknop. Druk deze knop geregeld in, dan wordt een defect gesimuleerd, waarna de aardlekschakelaar de installatie uitschakelt. Waarschuw meteen de installateur indien de stroom niet uitvalt: dan is de installatie namelijk niet goed beveiligd.