Verf afbijten

Voor het verwijderen van oude verflagen bestaan er oplossende en alkalische afbijtmiddelen. De oplossende middelen kan men overal voor gebruiken, de goedkopere alkalische alleen bij olieverf en olie lak.

Op zolders en in kelderruimten staan soms mooie oude kasten en sierkisten in donkere hoeken jammerlijk opgeborgen, alleen omdat hun bezitters er tegen opzien ze op te knappen. En vooral af te bijten! Allereerst nu dit: nooit verf afbijten zonder beschermbril of zonder handschoenen! Verder is het absoluut noodzakelijk, dat men een dergelijk karwei in de open lucht of tenminste bij een open venster uitvoert!

Als men na het afbijten het meubel weer wil schilderen, is een voorbehandeling met een transparant houtbeschermingsmiddel aan te bevelen.

In het geval dat men de houtstructuur van het meubelstuk behouden wil, is het het beste een houtbeschermingsmiddel te nemen, dat tevens afdoende bescherming biedt tegen schadelijke insecten.

Wanneer het afbijtmiddel (zo heet het in de handel) is opgebracht, komt de verf in de vorm van blaasjes los van de ondergrond. Hierna moet men nogmaals het middel opbrengen en na het ca. 10 minuten te hebben laten inwerken, kan men met afsteken beginnen.
Daar zich bij dit werk agressieve dampen kunnen ontwikkelen, is het raadzaam dit in de buitenlucht of althans voor het open raam te doen!
Met een plamuurmes wordt de opgezwollen oude verflaag afgekrabd en in een oud blik afgestreken. Het mes mag niet te scherp zijn, om het hout niet te beschadigen.

De eerste nabehandeling na het afkrabben gebeurt met de staalborstel, om ook uit de porien lak resten te verwijderen.

Voorzichtig werken!
Vaak zit oude verf in naden en kieren erg vast. Men moet deze met een puntig voorwerp uitkrabben; bij fijne kieren met een breinaald, anderS met een schroevedraaier. Daarna opnieuw afkrabben met staalborstel.